2024-06-11 13:24Pressrelease

BUP:s arbetssätt kan spridas till andra länder – förstärkt med AI

Det västmanländska arbetssättet för bedömningsbesök i barn- och ungdomspsykiatrin kan nu komma att spridas ut i Europa, med AI som en integrerad del. Norge, Spanien och Rumänien vill möta sina köproblem – som liknar de i Sverige. Och tack vare AI kan bedömningarna bli ännu effektivare.

Genom att kombinera psykiatriskt kunnande med AI vill vi skapa en teknik där barnen och ungdomarna ska få rätt bedömning så tidigt som möjligt. Tänk ett digitalt frågeformulär som kan individanpassas i realtid! säger Susanne Olofsdotter, specialist i neuropsykologi samt forskningsansvarig vid Barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland.

År 2020 öppnade BUP Start i Västmanland, en ny mottagning inom barn- och ungdomspsykiatrin, som med ett modernt och enhetligt arbetssätt för samtliga nybesök gjort det möjligt att ställa diagnoser snabbare. Det nya arbetssättet, som utvecklats i Västmanland, har ökat antalet ADHD-utredningar med 130 procent – för att nämna ett exempel.

Påbörja utredning redan i hemmet

Nyckeln till framgången är dels att BUP sedan 2008 drivit ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på snabbare, säkrare och mer jämlik diagnosticering med stöd av digitala verktyg, dels att psykiatripersonalen nu tillämpar resultatet av detta forskningsarbete – som i ett senare skede stöttades med regionala medel. Redan i ingångsskedet görs en bred kartläggning och man använder väl strukturerade frågor i mötet med barnen och deras familjer, vilket betyder en snabbare och mer träffsäker process. Och tack vare digitala hjälpmedel är det möjligt för patienterna att påbörja sin utredning hemma redan före besöket hos BUP.

Det västmanländska exemplet har väckt nyfikenhet i övriga länder, och den 1 juni i år startade ett treårigt projekt, DADAP, Digitizing and Automating the Diagnostic Assessment Process, där Sverige, Norge, Spanien och Rumänien ingår. Tillsammans vill länderna lyfta erfarenheterna från BUP Start i Västmanland till ytterligare en nivå med hjälp av AI. Finansieringen sker via EU-medel och projektledningen genomförs av RISE, Research Institutes of Sweden AB, ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut.

För att bli så effektiv som möjligt ska AI:n träna sina svar på anonymiserade patientdata från Västmanland, och sedan sker översättning och viss kulturell anpassning till andra länder. Utan omfattande och tillförlitliga data kan en AI inte göra mycket, säger Tomas Olsson, projektledare och seniorforskare vid RISE.

Hoppas på spridning till fler länder

Under projekttiden kommer resultaten att granskas vetenskapligt och kliniskt för att säkra kvaliteten på arbetssättet. Från Sverige deltar Västmanland och från de övriga länderna kommer utvalda sjukhus att delta. Förhoppningen är att AI som diagnostikhjälp inom barn- och ungdomspsykiatri kan spridas till fler regioner, sjukhus och länder när projektet avslutats. Och på sikt även till vuxenpsykiatri.

Det är glädjande att Region Västmanland spelar en så viktig roll i ett gränsöverskridande projekt för att använda AI för att utveckla barn- och ungdomspsykiatri. Tack vare den långsiktiga och strategiska satsningen på forskning inom regionen byggs nu en grund för att utveckla nya metoder och arbetssätt som kan förbättra människors liv, säger Stephanie Bruksgård (M), regionråd med ansvar för psykiatri.

 

För mer information:

Susanne Olofsdotter

Specialist i neuropsykologi, forskningsansvarig vid Barn- och ungdomspsykiatrin

Telefon: 021-17 62 69

 

Tomas Olsson

Senior forskare och projektledare, RISE, Research Institutes of Sweden

Epost: tomas.olsson@ri.se

 

FAKTA:

DADAP, Digitizing and Automating the Diagnostic Assessment Process (digitalisera och automatisera den diagnostiska bedömningsprocessen)

I projektet ska AI tränas på:

  • symtomdata: standardiserade frågor och svar från vårdsökande och deras anhöriga
  • kliniskt validerade bedömningar och diagnoser

Och AI ska även tränas för att:

  • hitta och ställa de frågor som snabbast leder till bästa möjliga grund för diagnos och behandlingsval

 About Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Contacts

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.