2024-04-23 09:52Pressrelease

Ny chattfunktion ska minska telefonköer till vårdcentralerna 

Från och med 24 april går det att påbörja sitt vårdärende närsomhelst på dygnet istället för att ringa på vårdcentralernas telefontider. Kön till chatten styrs med digital teknik så att personer med störst vårdbehov prioriteras.

1177 direkt Västmanland är ett sätt att snabbare hantera invånarnas hälsoproblem och ge svar på frågor om vård. Vi hoppas att det samtidigt ska göra att de som ringer 1177 och vårdcentralerna snabbare ska få svar i telefon, säger Jonas Ekström, områdeschef, Nära vård.  

Samtliga 28 vårdcentraler är med

Samtliga 28 vårdcentraler i länet inför nu 1177 direkt Västmanland, som kommer att vara i drift dygnet runt alla dagar i veckan. Det är vårdcentralerna som svarar i chatten under de ordinarie öppettiderna klockan 8-16. Därefter tar 1177-rådgivningens sjuksköterskor över fram till 22.00. Frågor som kommit in under natten hanteras av vårdcentralerna när de öppnat. Ärenden som bedöms som akuta besvaras av sjuksköterskor på 1177. 

Den här satsningen är ett svar på invånarnas önskan om högre tillgänglighet. De flesta är ju sedan länge vana att kunna sköta sina övriga ärenden i livet lätt och smidigt via internet och förväntar sig därför att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda liknande service, säger Malin Gabrielsson (KD), regionråd med ansvar för digitalisering.  

1177 direkt Västmanland kommer att göra det enklare att nå vårdcentralen samtidigt som tekniken hjälper till att prioritera så att de som kontaktar vården får hjälp utifrån behov. Det avlastar också så att det ska finnas utrymme för den som behöver ha kontakt på annat sätt, till exempel via telefon, säger Lina Eriksson (L), regionråd med ansvar för primärvård. 

Boka vaccinationstider m.m.

Utöver möjligheten att söka vård och chatta med vårdpersonal ger 1177 direkt Västmanland ytterligare möjligheter: 

• Ställa frågor om eller boka vaccination för covid-19, influensa, TBE och pneumokocker.  

• Chatta med personal från ungdomsmottagningen. (Gäller personer 13 –23 år) 

• Ställa frågor till barnhälsovården om barns hälsa och utveckling. (Gäller barn upp till sex år, innan de börjat förskoleklass.) 

• Få hjälp med ärenden som att av- eller omboka tid på vårdcentral, förnya recept, samt ställa frågor om fakturor eller vårdgaranti.   

Inom några veckor kommer 1177 direkt Västmanland även att finnas som en app att ladda ner från AppStore och Google Play. För de vårdcentraler som har TeleQ kan chatten även nås via knappval i telefonen. 

 För mer information: 

 Jonas Ekström

Områdeschef, Nära vård 

Telefon: 0224580 16

 

FAKTA:  

Så här fungerar 1177 direkt Västmanland för att söka vård 

Steg 1: Inloggning sker med e-legitimation. Chatten finns via startsidan på 1177.se och vårdcentralens kontaktkort. Först får man svara på ett antal frågor för en första bedömning via så kallad triagering, som sker helt digitalt. 

 Steg 2: Utifrån svaren på triageringsfrågorna sker en första sortering och hänvisning till något av följande alternativ: 

  • Egenvårdsråd 

  • Kontakta vårdcentral 

  • Rådgivning hos 1177, hälso- och sjukvårdsrådgivningen 

  • Ringa 112 

 Steg 3: Den som går vidare till chatt med vårdpersonal hamnar i ett digitalt väntrum där väntetiden baseras på prioritetsgrad – störst vårdbehov får hjälp först. Svar ges inom 24 timmar, men snabbare om ens vårdbehov fått högre prioritet. 

 Steg 4: Ett sms skickas när man fått ett svar i chatten och då öppnas chatten med vårdpersonalen. Chatten kan även omvandlas till video- eller röstsamtal, om man kommer överens om det. Vid behov bokas ett vårdbesök på vårdcentralen. 

OBS! Chatten är kostnadsfri. 

Läs mer på 1177.se om 1177 direkt Västmanland (från 24 april)

               1177 direkt VästmanlandAbout Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Contacts

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.

Related files