2024-02-12 13:31Pressrelease

Välkommen Niklas Wede, ny marknads- och affärsutvecklare

Niklas Wede, med erfarenhet från både besöksnäringsentreprenörskap och Sveriges enda hållbarhetsmärkning inom natur- och kulturturism, ansluter som en nyckelspelare för utveckling av innovativa upplevelser riktade mot den internationella resemarknaden. Som marknads- och affärsutvecklare kommer Niklas att bidra till teamets arbete med att stärka besöksnäringen i Sveriges arktiska destinationer.

– Niklas är en värdefull tillgång för turismutvecklingen i länet, med insikter i regenerativt turismarbete och strategier för att utnyttja näringens potential, säger Annika Fredriksson, vd på Swedish Lapland Visitors Board.

Niklas har varit med och grundat eko-lodgen Arctic Retreat och har ansvarat för hållbarhetsmärkningen Nature Best Sweden och dess ackreditering enligt GSTC – Global Sustainable Tourism Councils globala hållbarhetskriterier.

– Att kliva in i denna roll ser jag som en spännande möjlighet att förena min passion för utveckling inom besöksnäringen och kunskaper från bland annat nationellt hållbarhetsarbete, säger Niklas och fortsätter.

– Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med lokala företagare för att diskutera nya, hållbara reseupplevelser som inte bara lockar internationella besökare, men också bevarar vår fantastiska natur och kultur för framtida generationer.

Rollen som marknads- och affärsutvecklare är inte ny i organisationen, men är i ständig förändring med anledning av omvärldstrender och våra lokala besöksnäringsföretagares prioriteringar och behov.

– Vår verksamhet strävar efter att vara Arktis mest ansvarsfulla resmål, engagera externa intressenter och stärka företagens utvecklingsmöjligheter, säger Johanna Ögren, Head of Market and Business Development.

Med egenutvecklade eller externa beprövade verktyg och metoder kommer Niklas och teamet stödja lokala företag genom workshops, coaching och webinar för att stärka konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Niklas tillträder 26 februari.About Swedish Lapland Visitors Board

Swedish Lapland Visitors Board företräder besöksnäringen i den nordligaste och arktiska delen av Sverige. Vi främjar näringens hållbara utveckling samt förvaltar och marknadsför platsvarumärket Swedish Lapland.


Contacts

Johanna Ögren
Regional vistors development manager
Johanna Ögren
Niklas Wede
Marknads- och affärsutvecklare
Niklas Wede