2019-10-24 04:20Pressmeddelande

Smärt- och Rehabiliteringscentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping får forskningbidrag om långvarig neuropatisk smärta

Neurofonden stora bidrag går till forskning om långvarig neuropatisk smärta
- 20 procent av befolkningen drabbas av svåra smärttillstånd

Långvarig neuropatisk smärta beror på en ”nervskada” och påverkar många av Neuros medlemmar som har ms, stroke, ryggmärgsskada och polyneuropati. Över 48 procent som besvarade enkäten till Neurorapporten[1] har symptomet smärta. Till skillnad från behandlingen av akut smärta, finns idag få effektiva läkemedel mot långvarig neuropatisk smärta. Därför delar Neurofonden idag ut ett av sina stora forskningsbidrag på 400 000 kr till lovande forskning vid Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Universitssjukhuset i Linköping, för att försöka lösa gåtan med långvarig neuropatisk smärta.


20 procent av Sveriges befolkningen bedöms ha ett svårare smärttillstånd med påtagliga konsekvenser på livsföring, hälsoupplevelse och livskvalité. Neuropatisk smärta är en form av långvariga smärta. För att utveckla bättre läkemedel och andra behandlingsmetoder, behöver vi bättre förstå den långvariga smärtans biologiska mekanismer hos människan.


Proverna är insamlade men finansiering behövdes för fortsatta analyser. Då det är svårt att samla in ryggmärgsvätska (vätskan som omger ryggmärg och hjärna), är provmaterialet tämligen unikt i sitt slag. Därför är vi glada över att Neuro valde att bidra till vår forskning. Tillsammans kan vi förhoppningsvis på sikt öka livskvalitén för dessa svårt drabbade patienter, säger Emmanuel Bäckryd, Docent i smärtmedicin och överläkare vid Linköpings universitetssjukhus.

Det har visat sig svårt att översätta fynd från djurförsök till människa, och en djupare förståelse av den långvariga smärtans mekanismer kräver därför att man mäter biologiska skeenden i form av ”proteinmönstret” i olika kroppsvätskor från patienter. På Universitetssjukhuset i Linköping vill Emmanuel Bäckryd fortsätta analysera proteinmönstret i ryggmärgsvätska, blod och saliv från patienter med långvarig neuropatisk smärta.


Vi tror att denna satsning i framtiden möjliggör att få fram efterlängtade läkemedel och andra behandlingsmetoder för människor med långvarig neuropatisk smärta. För varje dag med smärta är en dag för mycket och det vill vi på Neuro förändra, säger ordförande Lise Lidbäck.

Projektet inbegriper även samarbete med en forskningsgrupp i Oxford, samt medverkan i Tromsö Pain Study.

Fakta om neuropatisk smärta

Nervsmärta eller neuropatisk smärta är en följd av skada eller sjukdom i nervsystemet som omfattar nerver, nervrötter, ryggmärg och hjärna.

Om skadan finns på en nerv som ligger utanför hjärnan och ryggmärgen, kallas smärtan perifer neuropatisk smärta. Om skadan istället finns i hjärnan eller ryggmärgen kallas smärtan central neuropatisk smärta. För mer fakta om smärta, https://neuro.se/symtom/smaerta/.

Fakta om Neurofonden
Neurofonden delar årligen ut bidrag på cirka fyra miljoner kronor för att stödja medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar.

Mer information om fondens stöd till forskning: www.neuro.se/forskning.

Fakta om Neuro
Neurofonden förvaltas av Neuro, som är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge dig information, stöd och framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

För mer information kontakta gärna:

Emmanuel Bäckryd, Docent i smärtmedicin och överläkare, Linköpings universitetssjukhus.
Telefon: 010-103 44 41, Mejl: emmanuel.backryd@liu.se

Roger Lindahl, Koordinator för forskning och rehabilitering, Neuro
Mobil: 076-001 70 23, Mejl: roger.lindahl@neuro.se

Pressbild
För pressbild från överlämningen kontakta Håkan Sjunnesson, Redaktör Reflex, Neuro
Mobil: 076-001 70 14, Mejl: hakan.sjunnesson@neuro.se

 

 

 [1] Bild 1:2, sida 10 i Neurorapport 2019, https://neuro.se/vaart-arbete/neurorapporten-2019/


Om Neuro

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi finns för att ge information, stöd och framtidstro. Neuro är en ideell sammanslutning och partipolitiskt obunden organisation, som arbetar med utrednings- och utvecklingsarbete och som stödjer neurologisk forskning.

Kontaktpersoner

Max Ney
Kommunikationschef
Max Ney