2019-09-27 04:00Pressmeddelande

Neuros föreningsliv utbildar på mer än 50 platser  

Många människor som lyssnar på en föreläsning i Neuros regi.Under och kring Neurodagen hålls många föreläsningar om att leva med någon neurologisk diagnos med så bra livskvalitet som möjligt.

Neurodagen uppmärksammas årligen den 28 september. Kring den dagen arrangerar föreningslivet inom Neuro aktiviteter på mer än 50 platser runt om i landet, www.neuro.se/neurodagen. Målet är att uppmärksamma livet med neurologisk diagnos, neurosjukvården och neurologisk rehabilitering.

- Det är ett gediget och brett program som visar på de utmaningar och möjligheter som kan finnas i livet med en neurologisk diagnos, säger Lise Lidbäck ordförande för Neuro.

Uppskattningsvis en halv miljon personer i Sverige lever med en eller flera neurologiska skador eller sjukdomar, vilket innebär att hjärnan och nervsystemet är skadat av sjukdom eller trauma. Den av Neuro instiftade Neurodagen 28 september ska synliggöra livet med en neurologisk diagnos, som påverkar livet för 1 av 20 personer i vårt land:

- Sjukdomar och skador i hjärnan och nervsystemet kan påverka livet på många sätt. Medlemmarna i vårt fantastiska föreningsliv från norr till söder vet hur det är att leva med eller vara närstående till någon med en neurologisk diagnos. Därför uppmärksammar vi nu tillsammans Neurodagen runt om i landet, säger Lise Lidbäck ordförande för Neuro.

Neuro arrangerar sedan 2011 årligen Neurodagen den 28 september.
Programdetaljer och exakta tider för de landsomfattande arrangemangen kring Neurodagen 2019 finns på Neuros föreningars webbplatser som ni hittar via www.neuro.se/neurodagen

Fakta på några neurologiska diagnoser
Några vanligare neurologiska diagnoser är multipel skleros, stroke, polyneuroapti, epilepsi, celebral pares, Parkinsons sjukdom och ryggmärgsskador.
Mer sällsynta neurologsika diagnoser är till exempel amyotrofisk lateralskleros (als), spinal muskelatrofi (sma), mystenia gravis (mg), Duchennes muskeldystrofi (dmd), dystoni och Kennedys sjukdom.

 

 


Om Neuroförbundet

Neuro är en intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi finns för att ge information, stöd och framtidstro. Neuro är en ideell sammanslutning och partipolitiskt obunden organisation, som arbetar med utrednings- och utvecklingsarbete och som stödjer neurologisk forskning.