2018-08-27 05:46Pressmeddelande

Forskning om att åldras med Parkinson får bidrag ur Neurofonden

Idag får Susanne Iwarsson ta emot ett av Neurofondens stora forskningsbidrag, på 300 000 kronor.

Med stigande ålder blir bostaden den plats där äldre spenderar det mesta av sin tid och därmed får hemmet allt större betydelse för hälsa och livskvalitet.

Sedan tidigare vet man att boendemiljön påverkar äldre människors dagliga aktivitet och delaktighet och att bostadens utformning påverkar personens självständighet. När det gäller det komplexa samspelet mellan hälsa, funktionsnedsättning och boende bland personer som åldras med Parkinsons sjukdom, är kunskapen dock otillräcklig.

Det här vill professor Susanne Iwarsson ändra på.

God vård och omsorg

Med en åldrande befolkning följer ett ökat behov av insatser för ett aktivt och hälsosamt åldrande. Det aktuella forskningsprojektet bidrar med viktig kunskap för planering av god vård, omsorg och boende med livskvalitet, både på individ- och gruppnivå samt ur ett övergripande samhällsperspektiv.

- Det är naturligtvis både hedrande, glädjande och mycket betydelsefullt att få motta ett av Neurofondens stora bidrag 2018, säger Susanne Iwarsson.

Pengar till värdefull uppföljning

Susanne Iwarsson tilldelas i år ett av Neurofondens stora bidrag på 300 000 kronor, som stöd för sin forskning.

Kunskapen om boendesituationens betydelse för personer som åldras med Parkinsons sjukdom är långt ifrån tillräcklig men av stor vikt för dem, deras närstående och vårdare enligt Susanne Iwarsson.

- Forskning om åldrande förutsätter att man samlar in data över tid, helst vid ett flertal tillfällen under många år. Med det bidrag vi nu får från Neurofonden kommer vi att kunna finansiera en uppföljning sex år efter det att deltagarna undersöktes första gången, vilket är mycket värdefullt för projektet, säger Susanne Iwarsson.

- Det känns mycket bra att Neurofonden kan vara med och stödja just det här projektet, säger Neuros ordförande Lise Lidbäck. Att få vardagen att fungera i det egna hemmet är så otroligt viktigt för livskvaliteten, inte bara för den som åldras med Parkinsons sjukdom utan för alla som lever med en neurologisk diagnos.

Fakta om Neurofonden

Neurofonden delar årligen ut bidrag på cirka fyra miljoner kronor för att stödja medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar.

Mer information om Neurofondens stöd till forskning finner ni på www.neuro.se/forskning.

Fakta om Neuro

Neuro är en intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge dig information, stöd och framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

För mer information kontakta gärna:

Susanne Iwarsson, professor och arbetsterapeut, Lunds universitet
Mobil: 070 317 31 11, Telefon: 046 222 19 40, Mejl: susanne.iwarsson@med.lu.se
Roger Lindahl, Koordinator för forskning och rehabilitering, Neuro
Mobil: 076-001 70 23, Mejl: roger.lindahl@neuro.se

Pressbild

För högupplöst pressbild från överlämningen, kontakta Håkan Sjunnesson, redaktör Reflex, mobil: 076-001 70 14, mejl: hakan.sjunnesson@neuro.se

Presskontakt

Max Ney, kommunikationschef
max.ney@neuroforbundet.se
Mobil 0760-01 70 31

 Om Neuroförbundet

Neuro är en intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi finns för att ge information, stöd och framtidstro. Neuro är en ideell sammanslutning och partipolitiskt obunden organisation, som arbetar med utrednings- och utvecklingsarbete och som stödjer neurologisk forskning.