2023-05-10 10:30Pressmeddelande

Är Sverige bäst i världen på e-hälsa år 2025? - Ny rapport från Neuro

Kvinna ser på mobilEn hel del måste förbättras om Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Detta enligt Vision e-hälsa 2025, en samverkansorganisation som består av politiska företrädare och tjänstemän från staten, SKR, kommuner och regioner. Neuroförbundet granskar i årets neurorapport hur arbetet med e-hälsa går och vad som behöver göras för att nå målet.
- Det är en hel del som måste förbättras om Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuroförbundet.  

Över 3000 har svarat
I årets neurorapport har över 3 000 personer svarat på frågor om e-hälsa. De flesta svaranden har en eller flera neurologiska diagnoser. I rapporten konstateras att e-hälsa används av en stor andel av Neuroförbundets medlemmar. Sedan Neuroförbundets senaste medlemsenkät om e-hälsa, 2018, är det fler som använder e-hälsotjänster (totalt cirka 90 procent av medlemmarna mot endast 40 procent år 2018). Det är även fler som använder hälsoappar (drygt 40 procent idag mot cirka 15 procent år 2018) samt fler som har haft digitala läkarbesök.
 

Många använder aldrig e-hälsolösningar
Men trots att en stor majoritet använder e-hälsolösningar är det fortfarande många som aldrig använder dessa (10 procent) eller undviker att göra det (20 procent). Medlemmar över 65 år samt medlemmar som uppger att de har sämre digitala kunskaper använder e-hälsa i mindre utsträckning än resterande.
 
- I vissa fall underlättas kontakten med vården med hjälp av e-hälsa men samtidigt kan det bli svårare. Vården behöver kommunicera mer om vilka e-hälsotjänster som erbjuds och hur de ska användas. Dessutom behöver vården vara mer transparent och delge mer information kring hur hälsodata används, säger Fanette Caudron utredare på Neuroförbundet. 

Varierande upplevelser
Neuroförbundets medlemmar har varierande upplevelser när det gäller användningen av digital teknik i ett hälsosammanhang. Vissa svarande har en positiv inställning till e-hälsas utveckling medan andra är mer tveksamma och föredrar personlig kontakt.
 
- Det gör att vården inte helt kan förlita sig på e-hälsa för att förbättra vården. Andra sätt att delge information kommer även fortsättningsvis att vara viktig, säger Lise Lidbäck. 

För att läsa hela rapporten, se https://neuro.se/neurorapporten 

 


Om Neuroförbundet

Neuro är en intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi finns för att ge information, stöd och framtidstro. Neuro är en ideell sammanslutning och partipolitiskt obunden organisation, som arbetar med utrednings- och utvecklingsarbete och som stödjer neurologisk forskning.