2019-05-07 04:00Nyheter

Patientriksdagen öppnar för första gången

5 mb, jpg-formatLise Lidbäck, förbundsordförande Neuro

Våra medlemmars erfarenheter utgör en viktig grund för hur den framtida sjukvården ska utvecklas. Men trots att både sakkunniga och beslutsfattare pratar om ökat patientinflytande har vi saknat tydliga arenor. Därför har vi, Riksförbundet HjärtLung, Neuro, Astma- och allergiförbundet, Huvudvärksförbundet och Blodcancerförbundet, tillsammans med Novartis tagit initiativet till att skapa en patientriksdag. Det kommer att bli en arena där allt ljus läggs på patienterna.

Patientriksdagen är en ny typ av forum där vi, patienterna, ges möjligheten att identifiera gemensamma utmaningar och lösningar, utbyta erfarenheter och skapa en tydlig kraft för att förbättra villkoren för patienterna.

Patientriksdagen äger den 7 maj 2019 i Stockholm med ambitionen att bli ett årligt återkommande forum där ett nytt tema kan lyftas och diskuteras varje år. Tema för årets patientriksdag är patientlagen. Totalt väntas runt 100 personer delta i årets patientriksdag. Med för att representera Neuro är Lise Lidbäck.

”Patienterna är en hittills dåligt utnyttjad resurs i Hälso- och sjukvården. Mycket värdefull kompetens går till spillo och därför vill vi med årets Patientriksdag ge patienterna en röst och samtidigt skapa en värdefull mötesplats för kunskapsutbyte och dialog mellan patientföreträdare, politiker och andra beslutsfattare”. Säger Lise Lidbäck förbundsordförande Neuro

Patientriksdagen består av två delar, en interaktiv workshop i form av ett påverkanstorg där företrädare för olika patientorganisationer får tillfälle att diskutera och djupdyka i patientlagen. Den andra delen består av debatt i plenum där de frågor som patientriksdagen lyft fram diskuteras med politiker och andra beslutsfattare.

För mer information, vänligen kontakta:

Max Ney, Kommunikationschef Neuro
E-post: max.ney@neuro.se
Mobil: 076-0017018

Patientriksdagen är ett samarbete mellan Riksförbundet HjärtLung, Neuro, Astma- och allergiförbundet, Huvudvärksförbundet och Blodcancerförbundet och Novartis. Patientriksdagen kommer att äga rum den 7 maj i Stockholm.


Om Neuro

Neuro är en intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi finns för att ge information, stöd och framtidstro. Neuro är en ideell sammanslutning och partipolitiskt obunden organisation, som arbetar med utrednings- och utvecklingsarbete och som stödjer neurologisk forskning.

Kontaktpersoner

Max Ney
Kommunikationschef
Max Ney