2021-11-04 09:15Pressmeddelande

Sundsvalls besöksservice blir mobil och digital

Från och med 1 januari 2022 ändras formen för turistbyrån och Stenstan Visitor Center. Målet är en modernare och mer behovsanpassad besöksservice. Nuvarande turistbyrå med fysisk bemanning i Stadshuset upphör samtidigt som Sundsvalls museum tar hand om de befintliga utställningarna, vilka kommer komplettera Kulturmagasinets egna utställningar.

– Det personliga mötet är viktigt och behövs fortfarande, men vi måste finnas där besökarna är. Att finnas på naturliga och varierande mötesplatser, i nya kanaler, på ett mer flexibelt sätt ska stärka mötet med besökaren, säger Eva Nyh Hederberg, vd Näringslivsbolaget.

Sedan 2012 är Stenstan Visitor Center en del av Näringslivsbolaget. Verksamheten bedrivs tillsammans med turistbyrån i Stadshuset. Som ett led i att minska kostnader kopplat till framtida finansiering har bolaget under året sett över lokalkostnader vilket resulterat i att Näringslivsbolaget blir kvar i Stadshuset, men i en mindre del av huset.

– Från och med årsskiftet kommer vi inte längre nyttja den del av huset där turistbyrån och Stenstan Visitor Center idag huserar, vilket så klart påverkar framtida möjligheter till att bedriva fysisk verksamhet för besöksservice på plats i Stadshuset. Men en stängning av den fasta fysiska delen av besöksservicen är inte endast en besparing, utan även en investering och målgruppsanpassning till besökarnas beteendemönster i dagens digitaliserade samhälle. Genom att flytta ut och möta besökarna på deras arenor ska Sundsvalls besöksservice, som fortsatt ligger i vårt uppdrag, bli tillgängligare, modernare och mer behovsanpassad, säger Eva Nyh Hederberg.

Utvecklingen av turistbyråverksamheten gör det möjligt att tillhandahålla digital turistinformation på andra platser än idag – exempelvis nya Resecentrum och Sundsvall-Timrå Airport. Under perioder med ett ökat antal turister bemannas turistverksamheten på olika platser i Sundsvall.

– I samband med utvalda evenemang kommer vår mobila turistinformation finnas till hands. Övrig besöksservice så som mottagande av kryssningar, digital besöksservice med bland annat InfoPoints på närmare 20 platser i destinationen, ferieungdomar samt samordning med Y:et i Timrå, Naturrum och Myre kvarstår i befintlig form, säger Anna Borggren, affärsområdeschef besöksnäring, Näringslivsbolaget.

Sundsvalls museum kommer ta hand om de utställningar som idag visas på Stenstan Visitor Center och påbörja ett arbete med hur de kan komplettera de befintliga utställningarna i Kulturmagasinet. När det kommer till försäljning av presentkort till handeln i Stenstan undersöks möjligheterna om att flytta även den servicen till Kulturmagasinet. Entré Sundsvall med försäljning av evenemangsbiljetter kommer även fortsättningsvis att hålla till i teaterkvarteren, Köpmangatan 9.

– Kulturmagasinet är en naturlig mötesplats med öppettider alla dagar i veckan där det redan idag visas utställningar om Sundsvalls och Stenstans historia. Av den anledningen ser vi många fördelar med att Sundsvalls museum tar hand om våra utställningar som ett led i att utveckla deras utställningsverksamhet, vilket sannolikt kommer driva ytterligare besökstrafik till Kulturmagasinet, fortsätter Anna Borggren.

– Vi ser mycket positivt på möjligheten att utveckla den del av vår utställningsverksamhet som berättar om Sundsvalls och Stenstans historia. Framförallt kommer de digitala delarna att ge ett mervärde och möjlighet till fördjupning för våra besökare. Det är också glädjande att vi kommer få en InfoPoint i Kulturmagasinet. Vi får redan idag en hel del turistrelaterade frågor från besökare och InfoPointen kommer höja kvalitén ytterligare i vårt bemötande, säger Daniel Eklund, museichef vid Kulturmagasinet.

I syfte att ge Stenstan Visitor Center ökad synlighet samt möta den yngre generationen planerar Näringslivsbolaget att lansera ett digitalt/virtuellt besökscenter under 2022.

För mer information, kontakta:
Eva Nyh Hederberg, vd Näringslivsbolaget, 070-280 34 35
Anna Borggren, affärsområdeschef besöksnäring, 070-602 04 56
Daniel Eklund, museichef vid Kulturmagasinet, 070-364 40 44
Mats Ågebrant, kommunikationsansvarig, 073-274 21 95


Om Näringslivsbolaget i Sundsvall

About company