2021-11-01 09:18Pressmeddelande

Sundsvall bäst i länet på att handla lokalt

Sundsvalls kommun gör varje år inköp för drygt två miljarder kronor. I en ny rapport från Företagarna där statistik tagits in från 271 av landets 290 kommuner, så hamnar Sundsvall topp 20 i landet när det gäller inköp från lokala företag. Sammanlagt står de lokala företagen för 58 procent av kommunens totala inköp, och det är dessutom den högsta siffran av Västernorrlands samtliga sju kommuner.

– Det är glädjande och ett tecken på att våra ambitioner att göra kommunala upphandlingar mer tillgängliga för lokala företag börjar ge resultat, säger Kenneth Eriksson som är Näringslivsbolagets inköpssamordnare i kommunala upphandlingsärenden.

Sedan en tid tillbaka anordnar Näringslivsbolaget och kommunens inköpsavdelning dialogmöten mellan företag och kommunala tjänstemän i syfte att förenkla för företagen och göra upphandlingsprocessen mer transparant för alla inblandade. Nästa steg blir att erbjuda upphandlingsutbildningar för lokala företag – en satsning som kommer att inledas redan i början av nästa år.

– Vi kommer att skicka ut mer information kring detta inom kort, så att företagen får möjlighet att anmäla sig till utbildningarna. Syftet är att visa att det faktiskt inte behöver vara så komplicerat att göra affärer med kommunen, och får vi in fler anbud på våra kommunala upphandlingar så gynnar det både köpare och säljare, avslutar Kenneth Eriksson.


Om Näringslivsbolaget i Sundsvall

About company