2022-03-23 15:23Pressmeddelande

Sundfrakt - sista vinnaren av "Bra gjort för Sundsvall"

En tioårig epok gick i graven i och med att företagarutmärkelsen Bra gjort för Sundsvall delades ut för sista gången på Näringslivsbolagets företagarfrukost i Stadshuset, onsdag 23 mars. Utmärkelsen som officiellt "ägs" av kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall har delats ut drygt 80 gånger sedan 2012.

Företagare kommer att premieras även fortsättningsvis, men då inom ramen för Sundsvalls ambition om att skapa förutsättningar för 5 000 nya jobb till 2030. Det meddelade kommunstyrelsens ordförande Bodil Hansson vid företagarfrukosten.

Det var en mycket nöjd vd för Sundfrakt som tog emot den historiska utmärkelsen. Bolaget som har cirka 120 medlemsföretag/delägare hade en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2021 och så här lyder motiveringen:


Bra gjort för Sundsvall, mars 2022

”Stort” är ledordet för det här framgångsrika 61-åriga Sundsvallsföretaget. Stort antal bolag – 120 stycken kopplade till bolagsmodern. Stort antal enheter, cirka 400 stycken och stor omsättning – 1,4 miljarder kronor 2021.

Redan idag är man ett av Sveriges största företag inom sitt gebit och en garant för att hjulen snurrar även för de allra minsta branschaktörerna i regionen. Stort är också miljö- och hållbarhetstänket i bolaget. Redan 2035 tänker man vara klimatneutrala, tio år innan hela branschens klimatmål ska vara uppfyllt.

Svårt att tänka sig ett större och värdigare avslut på en tioårig epok;

Bra gjort för Sundsvall – Markus Sundström, Sundfrakt AB


Om Näringslivsbolaget i Sundsvall

Näringslivsbolaget ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB. Vårt uppdrag är att bedriva näringslivsservice och näringslivsutveckling, öka befintliga företags konkurrenskraft, verka för att nya företag etablerar sig i Sundsvall, främja evenemangsnäringens utveckling och ansvara för kommunens turistbyråverksamhet.