2021-08-13 09:47Pressmeddelande

Succé för sommarvärdarna!

Thea Granbo, sommarvärd, Vera Jolhed, sommarvärd, Drakis (Charlie Hederberg, sommarvärd),
Sari Räihä, handledare och Malin Vikström, arbetsprojektledareThea Granbo, sommarvärd, Vera Jolhed, sommarvärd, Drakis (Charlie Hederberg, sommarvärd), Sari Räihä, handledare och Malin Vikström, arbetsprojektledare

I sex veckor har sammanlagt 19 ungdomar mellan 16-17 år fungerat som sommarvärdar på olika besöksmål och hos besöksnäringsföretag i Destination Sundsvall (Sundsvall, Timrå, Ånge). Projektet som avslutades fredag den 13:e har varit mycket uppskattat både bland turister och besöksnäringsföretag, och arbetsprojektledaren Malin Vikström är lyrisk över ungdomarnas insats.

De har bidragit med så mycket energi och med all den kunskap om våra besöksmål och vår historia som de har tagit sig så är de nu ultimata ambassadörer för vår destination! 

Det absolut bästa sommarjobbet jag har haft, säger sommarvärden Thea Granbo. Vi har lärt oss så mycket både om vår destination och hur man bemöter människor, och det har varit jättekul att träffa turister på besöksmål som man själv har rekommenderat.

Projektet har finansierats av Region Västernorrland, och sommarvärdar har varit verksamma även i Destination Höga Kusten och på Technichus i Härnösand.

Det här har betytt mycket även för näringslivet i regionen. Ungdomarna har besökt hela 90 företag runt om i Destination Sundsvall, och det har inneburit att man hela tiden har kunnat ge initierad tips till turisterna om platser de borde besöka, eller vilka restauranger och boenden som finns i närheten av besöksmålen. Jag hoppas verkligen att det här initiativet får leva kvar även kommande somrar, avslutar Malin Vikström.


Om Näringslivsbolaget i Sundsvall

About company