2021-11-28 09:11Nyheter

Vill du ge konsulthjälp till våra företag?

Näringslivsbolagets satsning Konsulttimmen (anmälan) syftar till att kunna ge kvalitetssäkrad rådgivning och affärsutveckling till nya och etablerade företag. Om du vill erbjuda dina tjänster; anmäl dig senast under morgondagen, måndag 29 november till vårt dialogmöte, som sker tisdag 30 november, för att diskutera upplägg och behov. Inom dessa kompetensområden vill vi erbjuda konsultstöd:

Område 1 – Ekonomi, avtal och juridik
Område 2 – Marknad, sälj, socialmedia och varumärkesarbete
Område 3 – Ledning, organisationsutveckling och HR
Område 4 – Digitalisering, teknik och IT
Område 5 – Produkt/tjänsteutveckling och import/export
Område 6 – Hållbar utveckling, ekonomisk, ekologisk och social

Omfattning
Uppdraget avser konsulter/rådgivare för rådgivning inom aktuella kompetensområden för löpande avrop. Avrop kommer ske genom att anslutna kunder till konsulttimmen begär rådgivning. Näringslivsbolaget lämnar inga garantier på uppdragets omfattning.


Om Näringslivsbolaget i Sundsvall

About company