2022-02-04 12:04Nyheter

Trots pandemilättnader - fortsatt avgiftsfritt för uteserveringar

Trots att regeringen nu beslutat att slopa de flesta coronarestriktionerna har kommunstyrelsen i Sundsvall för avsikt att återigen införa ett antal åtgärder för att underlätta för näringsidkare som påverkats negativt under pandemin. Bland annat innebär det fortsatt slopade avgifter för uteserveringar, permanenta tillbyggnader, kiosker och torghandelsplatser under perioden 1 mars – 31 oktober 2022.

  • Den här branschen har haft det oerhört tufft under lång tid och med de nya förslagen till lättnader så hoppas vi att att man får en möjlighet till återhämtning, säger Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

Förslaget innebär att övriga lättnader (se nedan) för näringslivet ska gälla fram till 30 september 2022. Den 14 februari tar kommunstyrelsen beslut i frågan som fullmäktige därefter ska ta ställning till. Förutom slopade avgifter för uteserveringar – tillstånd krävs dock som vanligt – föreslås följande lättnader:

  • Kommunala bolag och förvaltningar ska betala leverantörsfakturor till företag inom restaurang- och besöksnäringen på kortast möjliga tid.
  • Kundfakturor till företag inom restaurang- och besöksnäringen ska ha en förfallodag som ligger 150 dagar framåt.
  • Debitering av årliga kontrollavgifter till företag och ideella organisationer, enligt livsmedelslagen, flyttas fram så att förfallodagen blir den 30 september 2022,
  • Debitering av årliga tillsynsavgifter för serveringstillstånd och för tobaksförsäljning, flyttas fram så att förfallodagen blir 30 september 2022.
  • Åtgärderna som medför förändrade förfallodagar för leverantörs- och kundfakturor ska gälla fram till 30 september 2022.

  • Det är väldigt glädjande och efterlängtat att samhället äntligen kan öppna upp igen. Men med våra nya förslag till lättnader för just de här näringsidkarna vill vi visa hur viktig restaurang- och besöksnäringsbranschen är för Sundsvalls attraktivitet, man ska vilja och orka driva företag i Sundsvall, avslutar Bodil Hansson.

Om det ändå skulle uppkomma ytterligare behov av en förändring eller förlängning av lättnader på grund av pandemin, kan ett nytt ärende förberedas för beslut av kommunfullmäktige i september 2022.


Om Näringslivsbolaget i Sundsvall

Näringslivsbolaget ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB. Vårt uppdrag är att bedriva näringslivsservice och näringslivsutveckling, öka befintliga företags konkurrenskraft, verka för att nya företag etablerar sig i Sundsvall, främja evenemangsnäringens utveckling och ansvara för kommunens turistbyråverksamhet.