2022-02-18 13:28Nyheter

Nu drar flygtrafiken igång igen!

Från och med 13 mars återupptar SAS sin trafik från Sundsvall-Timrå Airport till Stockholm/Arlanda. Det blir ett morgonflyg 06.30 varje vardag, samt ytterligare en avgång varje vardag och två avgångar söndag eftermiddag. Trafik i andra riktningen sker i anslutning till varje ankomst på Arlanda.

- Det känns bra att vi nu får igång en fungerande pendeltrafik igen, det är viktigt både för våra befintliga företag och för potentiella etablerare. Vi behöver en mångfald av kommunikationsalternativ och jag tror och hoppas att våra företag, myndigheter och andra offentliga verksamheter tycker detsamma och även visar det konkret nu när trafiken kommer igång igen, säger Eva Nyh Hederberg.

 

Från Sundsvall-Timrå Airport meddelar man också att SAS överväger att lägga in ytterligare en kvällsavgång varje vardag, det sker i så fall troligtvis från och med månadsskiftet mars/april. Chartertrafiken kommer också igång från och med 6 april. Troliga destinationer är Kreta, Rhodos, Turkiet och Kroatien.


Om Näringslivsbolaget i Sundsvall

Näringslivsbolaget ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB. Vårt uppdrag är att bedriva näringslivsservice och näringslivsutveckling, öka befintliga företags konkurrenskraft, verka för att nya företag etablerar sig i Sundsvall, främja evenemangsnäringens utveckling och ansvara för kommunens turistbyråverksamhet.