2022-02-09 07:23Nyheter

Äntligen släpps restriktionerna!

Från och med onsdagen 9 februari slopas de flesta restriktioner som så starkt har påverkat inte minst besöksnärings- och restaurangbranschen.
- Otroligt glädjande för en bransch som har haft det oerhört tufft under lång tid, säger Anna Borggren som ansvarar för besöksnäringsfrågorna på Näringslivsbolaget.

Trots att restriktionerna försvinner föreslår ändå kommunstyrelsen i Sundsvall fortsatt slopade avgifter för uteserveringar, permanenta tillbyggnader, kiosker och torghandelsplatser under perioden 1 mars – 31 oktober 2022.
- Med det förslaget vill vi visa just de här näringsidkarna hur viktig restaurang- och besöksnäringsbranschen är för Sundsvalls attraktivitet, säger kommunstyrelsens ordförande Bodil Hansson.

Ett flertal ytterligare lättnader föreslås, bland annat att:
• Kommunala bolag och förvaltningar ska betala leverantörsfakturor till företag inom restaurang- och besöksnäringen på kortast möjliga tid.
• Debitering av årliga tillsynsavgifter för serveringstillstånd och för tobaksförsäljning, flyttas fram så att förfallodagen blir 30 september 2022.
 


Om Näringslivsbolaget i Sundsvall

Näringslivsbolaget ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB. Vårt uppdrag är att bedriva näringslivsservice och näringslivsutveckling, öka befintliga företags konkurrenskraft, verka för att nya företag etablerar sig i Sundsvall, främja evenemangsnäringens utveckling och ansvara för kommunens turistbyråverksamhet.