2017-04-07 13:06Pressmeddelande

Så vände Mora krisen till trivsel

null

Mora är kommunen som går mot strömmen när det gäller arbetsklimat och rekrytering på socialtjänstsidan. När andra kommuner närmast skriker efter socialsekreterare och har stor brist på kompetent personal, har Mora närmast kö till jobben. Det händer att kompetenta socialsekreterare själva söker upp kommunen för att de har hört om det goda arbetsklimatet. Arbetsmiljöverket menar efter sin inspektion i Mora att ”bilden är helt unik i Sverige”.


 
I Sverige saknas för närvarande 1000 socialsekreterare och två av tre kommuner uppger att de måste lösa problemen med hjälp av konsulter, enligt en enkät av Dagens Samhälle. Också i Mora var det stora problem.

- Vi satsade stort på att förbättra arbetsklimatet och våra rutiner och det har verkligen gett resultat, säger Ewa Byström, enhetschef på Mora kommun.

Annat var det 2015 och en bra bit in på 2016. Inom barn- och ungdomsenheten var det närmast kris. Personalen var utarbetat, vakanserna många och sjuktalen höga.De som kunde, sökte sig till andra jobb och det gick så långt att skyddsombudet hotade att stänga arbetsplatsen.

– Vi var helt enkelt tvungna att göra något. Så vi satte oss ner för att göra ett handlingsprogram, annars hade det slutat i katastrof, säger Anna-Lena Hållmats-Bergvik, som då var relativt nytillträdd socialchef.

– Egentligen vara var det ganska enkla och logiska åtgärder som vi vidtog. Vi gjorde det stora förändringsarbetet från hösten 2015 och en bit in på 2016, berättar Anna-Lena Hållmats-Bergvik.

Den viktigaste åtgärden vara kanske att hjälpa socialsekreterarna med prioriteringen. De var överbelastade och hade stora högar på sina bord med ärenden. Pappershögarna togs bort och de båda 1: a socialsekreterarna som är arbetsledare, prioriterade arbetet och lade tillbaka några få ärenden som ansågs viktigast. Stressen för socialsekreterarna minskade markant.

– Också lönerna prioriterades, men det var absolut inte det viktigaste, men det bidrog till att gruppen kände sig mer uppskattad.

– I och med att vi har gott om egna socialsekreterare, har vi också kunnat satsa på egna familjehem och stödboenden. Vi kan jobba förebyggande, vi får ned antalet placeringar och slipper anlita dyra konsulter, säger socialchef Anna-Lena Hållmats-Bergvik, som nu går över till andra uppgifter och får lämna över förändringsarbetet till en efterträdare.

En annan viktig åtgärd vara att ta bort rena administrativa uppgifter från socialsekreterarna. I stället anställdes administratörer. Arbetsfördelningen blev mycket tydligare.

– Vi har också börjat jobbat mycket mer flexibelt med rekryteringar. Vi använder oss av studenter för sommarjobb och knyter upp dem redan under utbildningen. Vid föräldraledigheter har vi fått anställa på fast tjänst i stället för vikarier. Alla vet hur svårt det är att rekrytera vikarier till socialsekreterare, säger enhetschef Ewa Byström.

– Från politiskt håll har vi försökt visa tillit och ge förtroende till cheferna att genomföra förändringarna. Vi har bidragit med stöd och med att vara öppna för nya lösningar. Vi insåg att något måste göras och vi är mycket nöjda med resultatet, menar socialnämndens ordförande Malin Höglund (M).

När Arbetsmiljöverket gjorde sin inspektion av socialtjänsten i Mora, formulerades omdömena: ”en helt unik bild” och ”bäst av de 80 kommuner vi granskat”. Det fanns inga symtom på ohälsa och det var en positiv känsla i arbetsgruppen med bra stöd från chefer, enligt utvärderingen.

Bilder kan tillhandahållas vid intresse.

Kontakt: kommunikationschef Anders Rosén, 070-330 98 13


Om Mora kommun