2018-03-13 09:36Pressmeddelande

Pressinbjudan: Det handlar om kärlek på Mora gymnasium i veckan

På Mora gymnasium handlar det om kärlek hela veckan 12–16 mars. Det är Mora kommun, Rädda Barnen och en rad andraorganisationer som genomför en kampanj för att barn ska känna till sina rättigheter och rätten att få välja vilken partner man vill. Media är välkommen att besöka Mora gymnasium och ta del av kampanjen.

Konceptet är framtaget av Rädda Barnen och syftar till att få unga att känna till sina rättigheter enligt barnkonventionen. Kampanjen har huvudbudskapet ”Kärleken är fri” och har genomförts på många håll i landet. Enligt Rädda Barnen är aktiviteten på Mora gymnasium den största aktiviteten som hittills ägt rum i Dalarna.

På Mora gymnasium kommer 28 klassrumsbesök med värderingsövningar att äga rum under veckan och det finns bemannade utställningar i kafeteriorna. Meningen är att barn och unga ska bli medvetna om sina rättigheter enligt barnkonventionen, bland annat vad gäller könstillhörighet och rätten att välja vilken partner man vill, samt att motverka hedersrelaterat våld.

I värderingsövningarna kan det handla om hur unga kan agera vid övergrepp och ofredanden och vad lagen säger. Tillsammans med myndigheter och frivilligorganisationer får elever och skolpersonal möjlighet att diskutera vad barns och ungas rättigheter verkligen betyder.

I kampanjen i Mora medverkar bland andra kommunen, Rädda barnen, Polisen, Brottsofferjouren, Svenska kyrkan, elevhälsan och ungdomsverksamheten Rosa huset inom Mora kommun.

Media är välkommen att besöka Mora gymnasium och ta del av aktiviteterna. Besöken sker bäst efter överenskommelse.

Kontakt:
Jennifer Qvarnström, tel. 0250-263 15

Anna Jonsson, tel. 072-202 31 31

Samordnare mot våld i nära relationer
Mora, Orsa, Älvdalens och Malung-Sälens kommuner


Om Mora kommun