2019-01-25 15:22Pressmeddelande

Mora blir del av Glokala Sverige för hållbar utveckling

Mora kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i projektet Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner har antagit 90 nya kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019. Mora är en av dem. Det är Svenska FN-förbundets och Sveriges Kommuner och Landsting som står bakom satsningen.

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

”För Mora kommer projektet Globala Sverige rätt i tiden. Vi har nyligen antagit en hållbarhetsstrategi som blev startskottet för en omställning av kommunens verksamheter i en mer hållbar riktning”, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora kommun.”

”De globala miljömålen i Agenda 2030 har varit vägledande för vår strategi. Vi har ingen tid att förlora om vi ska kunna vända utvecklingen till 2030 så alla goda krafter behövs”, fortsätter Anna Hed.
Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, med stöd av Sida.

”Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år,” säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

”Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic,” vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

Mer information:
Karin Eriksson, näringslivsutvecklare, Mora kommun, tel. 0250-260 96
Pekka Johansson, pressekreterare Svenska FN-förbundet, tel. 073-374 62 84
Kerstin Blom-Bokliden, miljöexpert Sveriges Kommuner och Landsting, tel. 070-606 41 93


Om Mora kommun