2019-11-27 07:30Pressmeddelande

Klimatlådan minskar matsvinnet i Mora

Ann-Christin Helén, kock och köksansvarig på Mora Gymnasium med kostchef Andreas Hermansson i Mora kommun. Foto: Daniella Johansson, Mora kommunAnn-Christin Helén, kock och köksansvarig på Mora Gymnasium med kostchef Andreas Hermansson i Mora kommun. Foto: Daniella Johansson, Mora kommun

Nu ska Mora kommun sänka sitt matsvinn rejält – målet 2020 är en minskning med hela 25 procent. En av åtgärderna genomförs redan den 2 december, då alla elever och all skolpersonal i Mora ska kunna köpa med sig överbliven mat från skolbespisningen till självkostnadspris. Klimatlådan kallar kommunen initiativet.

Vi svenskar producerar varje år 1,3 miljoner ton matavfall enligt Naturvårdsverkets senaste mätning. 75 procent kommer från hushållen men matavfall förekommer i alla led i livsmedelskedjan – bland annat skolbespisningar.

”Det är mat som annars går rätt ner i komposten, vilket är både resursslöseri och ekonomiskt olönsamt. Som ett led i kommunens hållbarhetssatsning har vi därför nu introducerat klimatlådan, ”säger Andreas Hermansson, kostchef på Mora kommun.

Klimatlådan innebär att all skolpersonal och alla elever i kommunens samtliga skolor varje dag har möjlighet att köpa med sig en matlåda hem från skolkökens överblivna matproduktion.

”Personal och elever tar själva med sig en tom matlåda till skolan. På eftermiddagen varje skoldag är de sedan välkomna att fylla sin låda i skolmatsalen för självkostnadspris. Skolmaten i Mora är näringsberäknad och bra kost. Och Andreas Hermansson ser en möjlighet för exempelvis elever i högstadiet och gymnasiet som bor inackorderade och nu kan köpa med sig lagad mat hem.

Tillgången kommer naturligtvis att variera mellan olika skolor. Men det måste alltid finnas väl tilltaget med mat så att alla elever är garanterade lunch. Och det är den överblivna maten som nu säljs istället för att hamna i komposten.”

Klimatlådan är del i ett större svinnprojekt som Mora kommun drar igång till årsskiftet.

”Vi vill få en helhetsbild av matsvinnet i kommunen. Därför kommer alla kök i kommunen att väga det dagliga tallrikssvinnet och serveringssvinnet. Utifrån de kunskaperna kan vi anpassa åtgången och volymen för att på så vis minska svinnet redan vid tillagningen. Samtidigt synliggör vi svinnet för eleverna och ökar medvetenheten,” säger Andreas Hermansson.

Klimatlådan

  • Personal och elever vid Moras alla skolor får köpa den mat som blivit över efter lunchen
  • De tar själva med sig matlåda, som de kan fylla klockan 13 varje vardag under terminerna och betala med Swish
  • Klimatdosan är en del i kommunens satsning för att minska matsvinnet med 25 procent under 2020.

Ann-Christin Helén, kock och köksansvarig på Mora Gymnasium. Foto: Daniella Johansson, Mora kommun

Ann-Christin Helén, kock och köksansvarig på Mora Gymnasium. Foto: Daniella Johansson, Mora kommun

 


Om Mora kommun

Målet är Mora! Välkommen till Mora kommuns officiella pressrum på Notified.


Kontaktpersoner

Kostchef, Mora kommun
Andreas Hermansson