2018-06-14 15:48Pressmeddelande

Inget brott i samband med Moras fiberavtal

null

Inget lagstridigt har skett kring Mora kommun hantering av avtalen för fiberutbyggnaden. Åklagaren har lagt ner förundersökningen eftersom det inte finns någon misstanke om brott.

Det var efter att Mora, Orsa och Älvdalens kommunens gemensamt lät göra en extern utredning om hur kommunerna hade tillämpat avtalen efter upphandlingen av fiberutbyggnad. Utredaren PwC konstaterade att det fanns en rad brister i arbetet. Bland annat hade en anställd deltagit i ett par evenemang som arrangerades av en leverantör, och PwC menade att det inte kunde uteslutas att det påverkats arbetet.

Därför gjorde Mora kommun en polisanmälan av sig själv för att få en rättslig utredning av kommunens hantering av fiberavtalen.

Åklagaren gör nu bedömningen att det inte har begåtts något brottsligt, exempelvis mutbrott och att förundersökningen därmed läggs ner.

– Det känns bra att åklagaren har tittat på vår hantering och att han anser att ingen i kommunen har gjort något som strider mot lagen, säger kommundirektör Peter Karlsson.

– Vi kommer dock att fortsätta förbättringsarbetet kring upphandlingar och inköp på det sätt som utredaren PwC rekommenderar, bland annat med mer utbildning för inköpare och med bättre samordning i upphandlingsfrågor.


Om Mora kommun