2017-11-27 10:05Pressmeddelande

Flyglinjen Mora-Stockholm nödvändig för norra Dalarna

null

Flygplatsen i Mora är nödvändig för kommunens och norra Dalarnas utveckling. Det skriver Mora kommun i sitt yttrande över Trafikverkets flygutredning.

Trafikverket har utrett behovet av flygtrafik och vilka linjer i Sverige som ska ha så kallad trafikplikt. Den innebär att Trafikverket upphandlar och betalar trafiken på de sträckor som uppfyller kraven på samhällsnytta. Enligt Trafikverket uppfyller inte Mora-Siljan flygplats de kraven och föreslås därför stå utan trafikplikt.

Idag går Mora kommun in med fem miljoner varje år för att säkerställa flygtrafiken till Stockholm. Med trafikplikt skulle staten täcka upp kostnaden.

”Trafiken till Mora-Siljan flygplats är oerhört viktig,” säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C), ”inte bara för själva Mora, utan för hela norra Dalarna och framför allt för näringslivet och besöksnäringen. Flygplatsen är också viktig för en nära och jämlik vård då transporter av patienter, blod, organ och kompetens utförs i stor omfattning.”

I kommunens yttrande hänvisas till Region Dalarnas systemanalys där tillgängligheten till Stockholm-Arlanda sägs vara mycket viktig, med möjligheten att resa in och ut i Europa. Dalarnas flygplatser bildar viktiga länkar mellan Europa, övriga världen och Dalarna.

I yttrandet skrivs vidare att Mora-Siljan flygplats betjänar hela västra och norra Dalarna, ett geografiskt område större än Stockholms och Uppsala län tillsammans, och med en befolkning på drygt 50 000 invånare. Flygplatsen är belägen i ett ytterområde med en låg trafikintensitet, med ett långt avstånd till Stockholm och andra flygplatser med nät av nationella och internationella flyglinjer.

”Flygplatsen är en av flera viktiga tillväxtfaktorer, som är absolut nödvändig för att skapa god tillgänglighet och regional utveckling,” säger kommunalrådet Anna Hed.

”Avsaknaden av reguljär flygtrafik mellan Mora och Arlanda skulle få stora konsekvenser för sysselsättningen på sikt, framför allt på tjänstemannasidan, då företagen skulle se sig tvingade att lokalisera säljavdelningar, administration och ledningsfunktioner till orter med enklare tillgång till internationella förbindelser,” menar Anna Hed.

Den 28 november ska kommunstyrelsen ta ställning till det föreslagna yttrandet.

Kontakt: kommunalråd Anna Hed (C), 0250-26 619


Om Mora kommun