2013-10-07 08:00Pressmeddelande

Vilket land har bäst psykisk hälsa? Mind presenterar nytt index

null

Den 10 oktober - på Världsdagen för psykisk hälsa - presenterar Föreningen Mind ett nytt sätt att mäta den psykiska hälsan på nationell nivå – Mind-index. 

Under närmare ett års tid har föreningen tillsammans med en brett sammansatt grupp forskare och experter utvecklat det nya indexet. Mind-index är baserat på centrala utfallsmått för den psykiska hälsan - antalet självmord och den subjektivt skattade lyckan. Indexets konstruktion möjliggör jämförelser över tid och mellan länder.

I denna första omgång har de största EU-länderna rangordnats, och indexet har jämförts med andra variabler såsom arbetslöshet, utanförskap, alkoholkonsumtionen och inkomstfördelningen i landet. 

Indexet presenteras i rapporten "Hur mår Europa?" som är ett temanummer av föreningens tidning Psykisk Hälsa.  Analysen visar att i länder som har drabbats av Eurokrisen har indexvärdet – och därmed den psykiska hälsan – sjunkit på senare år. Analysen visar också på tydliga samband mellan psykisk hälsa och exempelvis inkomstfördelningen. Indexet presenteras vid en konferens på hotel Rival i Stockholm den 10 oktober.


Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin