2023-05-02 06:00Pressmeddelande

Varmprat kan vara skillnaden mellan liv och död  

Varmprat

Under maj lyfter Mind samtalet mellan människor som motkraft till psykisk ohälsa. Vi kallar initiativet för "Varje samtal räknas” och uppmuntrar människor att se, lyssna och prata med varandra. En liten insats som kan göra väldigt stor skillnad för det psykiska välbefinnandet. 

41% av alla vuxna i Sverige uppger att de har psykiska besvär i form av ångest och/eller oro. Antal barn och unga som fått vård för depression eller ångestsyndrom har mer än tredubblas sedan 2006 (Nationella folkhälsoenkäten). Dessutom rapporterar allt fler barn och unga i Sverige psykisk ohälsa - och självmord utgör idag 93% av allt dödligt våld i Sverige (Socialstyrelsen). Psykisk ohälsa är dessutom den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. Mind vill minska skam och stigma kring att må dåligt psykiskt och öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande för alla.   

Riktiga samtal gör mycket för det psykiska välbefinnandet. De tillfällen då vi är i kontakt med varandra och kollar läget bidrar till det. Hur ska man hitta ett bra tillfälle; hur inleder man ett samtal och vad säger man till någon som inte längre vill leva? Alla dessa aspekter av samtal, kommer Mind under maj att lyfta fram i allt från råd till hur du stöttar någon som mår dåligt till hur du förvandlar kallprat till varmprat. Med Minds Varmpratskort vill vi inspirera till samtal om saker som ligger oss nära och berör på riktigt.  

En pratstund med främmande människor kan påverka hur vi mår på flera sätt, dels genom att dämpa ångest och oro men också genom att vi känner oss sedda och kan öppna upp för nya tankar. Dessutom får du också kraft genom att dela dina känslor. Grundregeln för alla samtal handlar om att vara närvarande, lyssna utan att döma och bekräfta att du hört vad personen berättat.  Det är kärnan i hur vi möter de människor som kontaktar Mind för att få stöd, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.   

Minds volontärer tar emot över 80 000 samtal årligen från människor i våra stödlinjer; Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen.  

Genom de samtalen vet vi hur mycket medmänskligt stöd betyder. Med hjälp av kampanjen kommer Mind att kunna ta emot fler samtal för att stödja människor i kris. Samtal som kan vara skillnaden mellan liv och död, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.   

Mind genomför den här kampanjen tillsammans med Apotek Hjärtat, Friskis & Svettis, XL-BYGG och Bolist (Mestergruppen) och ICA. Mind vill uppmuntra alla till att varmprata och under maj bära en orange pin i form av en pratbubbla. Med Minds pratbubbla visar du att du stöder kampen mot psykisk ohälsa och vet vilken kraft ett medmänskligt samtal kan besitta. Varje samtal räknas.     


Om MIND

Mind vill bidra till ett medmänskligare samhälle genom att lyfta vikten av samtal och att bry sig om varandra. Vi vill främja psykiskt välbefinnande genom att vara en röst för de med psykisk ohälsa och minska skam och stigma genom att sprida kunskap. Mind vill medverka till att psykisk hälsa ses som ett viktigt område som kräver både åtgärder och resurser. Minds volontärer tar emot över 80 000 samtal årligen från människor i våra stödlinjer; Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen.


Kontaktpersoner

Lolo Westerman
Pressansvarig
Lolo Westerman