2013-04-10 14:10Pressmeddelande

Självmordsupplysningen på symposium om medier och självmord 11-12 april 2013

null

Internationella forskare inom fältet kommer att diskutera och presentera aktuell forskning med fokus på medier och självmord.

Carl von Essen, generalsekreterare för Föreningen Psykisk Hälsa, medverkar och berättar om Självmordsupplysningen, en suicidpreventiv webbplats som Psykisk Hälsa driver.

Några teman som behandlas på symposiet är:
- Självmord i nyheter
- Självmordsförebyggande åtgärder via medier
- Konversationer om självmord på nätet

Symposiet anordnas i samarbete med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet. Det är är Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet, som är värd för symposiet.


För mer information om Självmordsupplysningen kontakta:
Merja Metell Suomalainen, Psykisk Hälsa, mobil: 070-684 85 50,
www.sjalvmordsupplysningen.seOm MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin