2013-08-22 12:28Pressmeddelande

Självmorden ökar bland både män och kvinnor

Antalet självmord ökade under förra året till 1074 för män och 456 för kvinnor, totalt 1530 personer som tog sitt liv. Det visar Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2012 som presenteras idag.

- Det är alarmerande att antalet självmord inte minskar. Samhället måste bli bättre på att arbeta med frågan, säger Carl von Essen, generalsekreterare för Mind (Föreningen Psykisk Hälsa).

Både män och kvinnor
Statistiken visar att antalet självmord ökade med 9 procent under 2012 och störst var ökningen för män över 65 år och kvinnor 45-64 år. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män i åldern 15-44 år och är ett stort folkhälsoproblem. 

- I Självmordsupplysningen möter vi varje dag ett stort antal hjälpsökande och arbete måste fortsätta för att förverkliga regeringens strategi för en nollvision för självmord, säger Carl von Essen, generalsekreterare för Mind.

Riskgrupp
- Ansvaret måste tydliggöras och man måste tillsätta resurser för barn och ungas psykiska hälsa, säger Carl von Essen. 

- Man måste även förbättra stödet till anhöriga till personer som har begått eller hotat att begå självmord. Anhöriga har rätt till bästa tänkbara stöd och är en riskgrupp för att själva begå självmord, avslutar Carl von Essen.
 
För mer information kontakta:
Carl von Essen, generalsekreterare Mind (Föreningen Psykisk Hälsa), mobil: 0730-59 59 00
Merja Metell Suomalainen, kommunikationsstrateg Mind (Föreningen Psykisk Hälsa), 070-684 85 50 


Mind (Föreningen Psykisk Hälsa) är en ideell förening som främjar den psykiska hälsan. Sedan 1931 stöttar vi människor i kris och sprider kunskap. 

Mind driver Självmordsupplysningen.se, en nationell suicidpreventiv webbplats. På Självmordsupplysningen kan man chatta, mejla eller blogga och få information om ett svårt och tabubelagt ämne. Mind förebygger självmord genom att möjliggöra en stödjande dialog. Chatten är öppen vardagar kl. 19-22, www.sjalvmordsupplysningen.se  


Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin