2013-02-25 15:54Pressmeddelande

Seminarium om genus och psykisk hälsa

null

Varför är depressioner 2–3 gånger vanligare hos flickor, när självmord är betydligt vanligare bland pojkar? Beror det bara på att pojkar och män maskerar sina depressioner? Hur skiljer sig psykosvården för män och kvinnor?

Medverkande i panelen: 

· Sven Bremberg, barnläkare, docent i socialmedicin:
Pojkars och flickors psykiska hälsa

· Mats Hilte, docent i socialt arbete:
Om depression och manlighet

· Ellinor Tengelin, utvecklingsledare, Kunskapscentrum för jämlik vård:
Köns- och genusskillnader vid psykos och psykosvård

Moderator: Carl von Essen, Föreningen Psykisk Hälsa
www.psykiskhalsa.se

Tid: Tisdag 26 februari, kl 13:00-16:00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm


Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin