2013-04-08 12:28Pressmeddelande

Seminarium om framtidens rättspsykiatri

Medverkande i panelen:

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi:
Från vårdbehov till riskbedömningar

Joakim Sturup, med dr, Rättsmedicinalverket och Fredrik Hedén, överläkare på Rättspsykiatriska avdelningen i Stockholm:
Riskbedömningar för våld mot andra

Moa Kindström Dahlin, doktorand i allmän rättslära med fokus på psykiatrisk tvångsvård:
Nya lagförslaget om ”särskilda skyddsåtgärder”  

Börje Svensson, psykolog, leg psykoterapeut:
De mest hatade - rapport från Norrtäljefängelset

Moderator: Cecila Modig, Ordförande Föreningen Psykisk Hälsa
www.psykiskhalsa.se

Tid: Måndag 8 april, kl. 16.30-18.00
Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm


Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin