2013-01-21 14:50Pressmeddelande

Över en miljon EU-medborgare diskrimineras på grund av psykisk ohälsa

null

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 21 januari 2013

Över en miljon EU-medborgare diskrimineras på grund av psykisk ohälsa

Personer som lider av psykisk ohälsa eller sjukdom placeras allt oftare på institution igen i flera EU-länder, visar en ny rapport från Mental Health Europe, MHE, den europeiska samarbetsorganisationen för psykisk hälsa.

I rapporten har de 27 medlemsländerna i EU besvarat en enkät om hur situationen ser ut för personer med psykisk ohälsa i respektive land. Institutioner är fortfarande den vanligaste formen av vård för personer med psykisk ohälsa eller sjukdom, och placeringarna ökar. Idag vistas 1,2 miljoner medborgare i EU på institution.

Mental Health Europe pekar på att majoriteten, 25 av länderna, fortfarande inte följer FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konsekvenserna blir allvarliga för personer med psykisk ohälsa som förvägras grundläggande mänskliga och medborgerliga rättigheter, som att kunna påverka sin vardag och sitt liv: var man vill bo eller om man vill ha medicinsk behandling.

Föreningen Psykisk Hälsa, en ideell förening som sedan 1931 arbetar med att främja den psykiska hälsan i samhället, ansvarar för den svenska rapporteringen.

- Det är förvånande att så många EU-länder ännu inte följer konventionen. Det här är ett område som länderna måste prioritera mycket högre och Sverige borde aktivt driva denna fråga gentemot EU:s institutioner och ta en ledande roll, säger Carl von Essen, generalsekreterare i Föreningen Psykisk Hälsa.

I Sverige har ca 95 000 personer med psykisk ohälsa någon form av förmyndarskap, i form av god man eller förvaltare.

I rapporten konstateras att tvångsbehandling, tvångsmedicinering och missbruk av förmyndarskap för egen ekonomisk vinning förekommer i flera av länderna.

- Rapporten illustrerar en skrämmande verklighet. Trots att i princip samtliga av EU:s medlemsstater har ratifierat FN:s handikappkonvention så respekteras inte grundläggande mänskliga rättigheter för personer med psykisk ohälsa, säger Maria Nyman, kanslichef för Mental Health Europe.

- Dessutom har EU:s strukturfonder i flera fall använts till att bygga upp eller renovera nya institutioner. MHE arbetar därför aktivt för att reglerna kring dessa fonder ska ändras. EU:s medel, skattebetalarnas pengar, måste användas till att garantera alla människor lika möjligheter och rättigheter och inte till att förstärka utanförskap, avslutar Maria Nyman.

Mer om rapporten ”Mapping Exclusion - Institutional and community-based services in the mental health field in Europe” hittar du här.

För mer information kontakta:
Carl von Essen, generalsekreterare Föreningen Psykisk Hälsa,
mobil: 0730 - 59 59 00
Merja Metell Suomalainen, kommunikatör Föreningen Psykisk Hälsa,
mobil: 070 - 684 85 50Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin