2013-11-07 11:52Pressmeddelande

Minds heldagskonferens: Att förebygga självmord

null

Under konferensen diskuteras:
- Hur kan man bemöta och prata om självmord med personer som mår dåligt?
- Hur arbeta förebyggande i vård, skola, omsorg?
- Hur känner man igen tecken på psykisk ohälsa och självmordsrisk?
- Hur kan man stödja anhöriga ?

Talare:
Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare, författare till boken "Konsten att rädda liv - om självmordsprevention".
Marie-Louise Söderberg, projektledare på Minds självmordsförebyggande webbtjänst Självmordsupplysningen.
Susanne Rolfner Suvanto, fil mag och sjuksköterska, expert på äldres psykiska hälsa, arbetar på SKL med det suicidpreventiva programmet MHFA. 
Ludmila Solomin, barn- och ungdomspsykiater, på BUP Stockholms DBT-team, som arbetar bl a med suicidnära ungdomar.
Moderator: Carl von Essen, generalsekreterare Mind.

Tid: Fredag 8 november kl. 9.00-16.00.
Plats: Skandia, Lindhagensgatan 86, Stockholm.

För mer information kontakta:
Merja Metell Suomalainen, Kommunikation och insamling Mind
Mobil: 070-6848550, mejl: merja.metell.s@mind.se.


Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin