2016-02-18 07:00Pressmeddelande

Mind: Svårt att tala om självmordstankar

null

Bilden visar en av Minds volontärer för självmordslinjen. Foto: José Figueroa 

Det är inte självklart att fråga om man misstänker att en närstående funderar på att ta sitt liv, trots kunskap om att det kan rädda liv. Det gäller särskilt personer 18-29 år.

– Bara en av tre uppger att det är mycket troligt att de skulle fråga en person i deras närhet om man misstänker att personen funderar på att begå självmord. Vi behöver på alla nivåer skapa bättre förutsättningar för att våga prata om självmordstankar - i skolan, på arbetsplatsen i det privata och det offentliga rummet. Vi vet att det räddar liv, säger Carl von Essen, generalsekreterare för Mind.

Undersökningen har tagits fram av Novus på uppdrag av Mind, som arbetar för att främja den psykiska hälsan och minska självmordstalen. Mind driver bland annat Självmordslinjen dygnet runt på telefon 90101 och chatt mind.se.


Kort sammanfattning av undersökningen:

 • En av tre uppger att det är mycket troligt att de skulle fråga en person i deras närhet om man misstänker att personen funderar på att begå självmord. Omkring 2 av 5 svarar att det är ganska troligt.
 • Personer i åldersgruppen 18-29 år uppger i högre grad att det inte är särskilt eller inte alls troligt att de skulle fråga.
 • Samtidigt uppger nästan samtliga (93 %) att man tror att det i samtliga eller vissa fall går att påverka en person som bestämt sig för att ta sitt liv.

 • Se hela undersökningen här!


  Om MIND

  Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


  Kontaktpersoner

  Johanna Nordin
  Chef för Kunskap och Utveckling
  Johanna Nordin