2022-05-23 06:00Pressmeddelande

Mind startar ny stödlinje för människor på flykt

Nu öppnar Refugee Line, en helt ny stödlinje för människor som flytt från krig, konflikt eller katastrof och befinner sig i Sverige. Linjen drivs av Mind, en ideell organisation som arbetar med psykisk hälsa och som redan driver bland annat Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen. Mind har startat stödlinjen i samarbete med det ideella nätverket Psykologer för Ukraina (PFU). 

Till Refugee Line kan man vända sig för att prata om hur man mår och få stöd för att må bättre i en tuff och utsatt situation. Ångest, depression och posttraumatisk stress är betydligt vanligare bland människor på flykt och samtalsstödet kan ge en stunds andrum i det som är svårt. Linjen bemannas av volontärer som ger stöd på ukrainska söndag, måndag och torsdag och på engelska tisdag och onsdag. Man är anonym och samtalen är kostnadsfria för den som ringer. 

Volontärerna som svarar i Refugee Line är psykologer, psykologstudenter eller andra med professionell erfarenhet av samtal. Stödlinjen är öppen för alla med upplevelser av krig och flykt, och många av volontärerna har sitt ursprung i Ukraina och kan specifikt ge stöd på ukrainska eller ryska. Stödet som ges handlar framför allt om emotionellt stöd.  

Mind har startat stödlinjen i samarbete med det ideella nätverket Psykologer för Ukraina (PFU). PFU bildades som en rörelse för att samla psykologer i initiativ riktade till personer som flytt i samband med Rysslands krig mot Ukraina. PFU startades av psykologerna Jelena Röshoff Qvarnström och Helena Cloodt. 

Vi är tacksamma för samarbetet med Mind och psykologerna från Ukraina. Många människor med upplevelser av flykt har ett behov av trygghet och att bli sedda- och att få prata om det svåra på sitt förstaspråk kan bli en del av att landa i den nya situationen. Vi jobbar även med frågan kring hur vi ska få ut de ukrainska psykologerna i arbete i Sverige med lön- det är inte helt lätt att få jobb inom vården med utländsk legitimation, och vi hoppas kunna hitta en lösning för detta, säger Helena och Jelena.   

Mind har mångårig erfarenhet av att driva stödlinjer för människor med psykiska besvär och för organisationens generalsekreterare Karin Schulz är Refugee Line ett mycket viktigt och just nu prioriterat initiativ:  

Jag är glad att vi snabbt kan svara upp mot de behov som finns i samhället. Vi kan dra nytta av vår erfarenhet och teknik för att tillhandahålla anonymt emotionellt stöd och är glada för samarbetet med svenska och ukrainska psykologer.  

Refugee Line lanserades den 17 maj och nås via telefon 020-150 110 söndag-torsdag klockan 18-21. Mer information finns på Refugee Line – för dig som har flytt från krig och befinner dig i Sverige (mind.se) 

Vänligen kontakta Minds pressansvariga för mer information och frågor kring stödlinjen. 

Lolo Westerman: lolo.westerman@mind.se 0707308287 

Petra Lindskog: petra.lindskog@mind.se 0763069092  


Om MIND

Genom medmänskliga samtal, kunskapsspridning och påverkansarbete vill vi minska stigma och skam kring psykisk ohälsa och öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande för alla. Vi arbetar för ett samhälle som främjar psykiskt välbefinnande. Ett samhälle där människor med psykiska besvär och psykiatriska diagnoser blir respekterade, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv. Vi bedriver stödlinjerna Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen, Refugee Line och Mind Forum.


Kontaktpersoner

Lolo Westerman
Pressansvarig
Lolo Westerman
Petra Lindskog
Pressansvarig
Petra Lindskog