2023-05-11 06:00Pressmeddelande

Mind satsar stort på ungas psykiska hälsa

Pm unga

Tack vare ett projektstöd från Allmänna Arvsfonden kommer Mind ta fram verktyg, som syftar till att förebygga och rusta unga för livets psykiska utmaningar. Mind vill skapa motståndskraft och ge kunskap om hur psyket fungerar bland annat via e-utbildning, nytt skolmaterial och digitala spel, allt i samarbete med ungdomar själva, relevanta samarbetspartners och forskare. Målsättningen är ett konkret material baserat på vetenskap. 

 Vi vet att ungas självskattade psykiska besvär ökar och de senaste fyra åren har vi i vårt projekt ”Oss unga emellan”, kunnat identifiera ett stort behov av kunskap och verktyg som ger insikt i hur hjärnan och psyket fungerar. Samt vad man som individ kan göra för att hantera livet när det är tufft.  

Vi vill lägga ett stort fokus på det preventiva arbetet och bygga projektets delar på den forskning som berör positiv psykologi, dvs under vilka förutsättningar som en individ bäst skulle kunna utvecklas, och inte bara lägga fokus vid att i efterhand reparera eventuell skada som uppkommit genom livet, säger Karin Schulz generalsekreterare på Mind. 

Genom att utveckla färdigheter och få bättre förutsättningar för att hantera sårbarheter och utmaningar ökar möjligheten till ett fullgott liv, med mindre ohälsa och utanförskap. Det innebär stora vinster såväl för individen som för samhället.  

Minds nya projekt är ett bra exempel hur man kan inkludera och förbättra förutsättningarna för fler barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn och unga. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Solveig McKenzie, enhetschef Arvsfonden. 

Projektet startar efter sommaren och kommer involvera många aktörer för samskapande, utvecklande och nätverkande för att säkerställa maximal implementering och spridning av resultatet.  

Kontaktuppgifter: 

Karin Schulz, generalsekreterare Mind, 073–5018033 

Mattias Axelsson, pressansvarig Kammarkollegiet, 08-700 08 63 


Om MIND

Mind vill bidra till ett medmänskligare samhälle genom att lyfta vikten av samtal och att bry sig om varandra. Vi vill främja psykiskt välbefinnande genom att vara en röst för de med psykisk ohälsa och minska skam och stigma genom att sprida kunskap. Mind vill medverka till att psykisk hälsa ses som ett viktigt område som kräver både åtgärder och resurser. Minds volontärer tar emot över 80 000 samtal årligen från människor i våra stödlinjer; Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen.