2016-01-26 09:03Pressmeddelande

​Mind i unik kampanj om självmordsförebyggande arbete

null

Om man inte längre vill leva ser man världen med andra ögon. Det är inledningen på Minds insamlingskampanj Med andra ögon, som nu drar igång för fullt på SJs tåg och i Stockholms Tunnelbana.

– Om vi verkligen vill få ner självmordstalen, är det nödvändigt att på allvar börja tala om självmord. Vi tror att kampanjen inte bara ska hjälpa till med finansieringen av en livsviktig verksamhet utan också leda till ökad kunskap och engagemang för psykisk hälsa, säger Carl von Essen, Minds generalsekreterare. 

SJ, har försett Mind med utrymme på tågen för kampanjen #medandraögon.

– Frågan om psykisk ohälsa är viktig i dagens samhälle. SJ vill vara ett socialt hållbart företag och då handlar det bland annat om att ta hand om sina medmänniskor. Det gör Mind, och kan vi bidra till deras verksamhet så är vi stolta över det, säger Krister Svensson, Chef Specialresor och Samarbeten på SJ

Kampanjen, som rullades ut i slutet av december med bland annat tidningsannonsering, har tagits fram av reklambyrån TBWA på uppdrag av Mind. Få liknande exempel på annonskampanjer finns att luta sig mot. Illustrationerna är framtagna i nära samarbete med illustratörerna Elin Sandström och Jennie Ekström.

– För att öka kännedomen och bryta tabun valde vi att ge en inblick i hur världen ser ut genom ögonen på en självmordsbenägen person, säger Kalle Widgren på TBWA.


Här visas Minds kampanj #medandraögon
På SJs tåg, som underlägg på matbrickorna samt på stolsryggar under vecka 4-7 samt som vägg- och fönsterskyltar i Stockholms Lokaltrafik SL under veckorna 6-7 i Stockholms tunnelbana. Samt i diverse print/digital annonsering.


Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin