2014-05-14 14:36Pressmeddelande

Malik Bendjellouls tragiska självmord tyvärr inget ovanligt

Idag kom den tragiska nyheten om att en av Sveriges mest framgångsrika filmskapare, 36-årige Malik Bendjelloul, har begått självmord. Det är med bestörtning vi tar del av nyheten och våra varmaste tankar går till hans anhöriga. 

Tyvärr är självmord bland unga män ett alldeles för vanligt problem. Varje år är det 1500 personer som tar sitt liv, och bland män i åldern 15-44 år är det den vanligaste dödsorsaken, säger Minds generalsekreterare Carl von Essen i en kommentar. De 1500 självmorden kan jämföras med antalet dödade i trafiken (ca 300) och antalet mord/dråp (ca 70).

Mind driver den suicidpreventiva webbplatsen Självmordsupplysningen. Den bemannas av specialutbildade volontärer, och chatten är öppen vardagar kl 19-22. Dessutom kan man blogga och maila frågor. Förra året tog sajten emot 2700 chattsamtal. 60 % av dem handlade om självmord.

Personer som mår psykiskt dåligt, eller personer som är anhöriga eller har frågor om självmord är mycket välkomna att höra av sig via www.mind.se
Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin