2023-11-27 09:19Pressmeddelande

Lasse Åberg en av toppkonstnärerna i årets Trasiga lotteri från Mind

 Alexandra Karpilovski, Lasse Åberg, Joakim Ojanen och Gisela Ståle (@broderauttexten) står bakom verken som alla som skänker en julgåva har chans att vinna.

Mind, en organisation som arbetar för att minska stigmat kring psykisk ohälsa, gör om fjolårets succé Det Trasiga Lotteriet. Genom det har alla som stödjer Minds verksamhet med en gåva möjlighet att vinna unika konstverk skapade av kända konstnärer. I år är det Lasse Åberg, Gisela Ståle (Brodera ut texten), Joakim Ojanen och Alexandra Karpilovski som bidrar med konstverk till lotteriet. Verken är återigen inspirerade av Minds trasiga julkula, en symbol som påminner om att ingen ska behöva känna sig trasig.

— Jag har själv turen att ha flera vänner omkring mig som berättar hur de mår och frågar hur det är med mig, säger Lasse Åberg. Men jag vet att det är något många saknar. Jag vill med mitt verk vara med och få fler människor att upptäcka Mind och vilket stöd de utgör för människor som behöver någon att prata med.

Tove Lundgren, projektledare för insamling och kommunikation på Mind, betonar vikten av konst som ett verktyg för att få fler människor att öppna och prata om hur man mår och därmed minska stigmat kring psykisk ohälsa.

— Vi ser gång på gång att konst har förmågan att beröra människor på ett sätt som kan öppna upp för samtal. Genom det Trasiga lotteriet har vi sökt ytterligare ett sätt att nå ut till människor och vi är väldigt tacksamma för att Lasse, Gisela, Joakim och Alexandra så generöst har delat med sig av sina tankar, både i ord och bild. Vi hoppas att det ska kunna bidra till öppnare och mer innerliga samtal om hur man faktiskt mår.

Under jul och nyår är trycket extra hårt på Minds stödlinjer. Känslan av ensamhet och ångest är svårare att bära under högtider som präglas av samvaro och gemenskap. Den som känner sig utanför då är extra utsatt och i behov av någon att prata med. Genom att swisha en gåva till Mind är man automatiskt med i utlottningen av de unika konstverken, samtidigt som man bidrar till att Minds stödlinjer kan fortsätta ta emot samtal från människor som kämpar med psykisk ohälsa.

— Vi vet att våra givare är väldigt konstintresserade och för att ge dem något som tack för deras bidrag, arrangerar vi det Trasiga lotteriet. Det här blir ett sätt att fånga deras uppmärksamhet, men också ge något konkret tillbaka, säger Tove.

Under året har Mind tagit emot fler än 70 000 samtal i sina stödlinjer, Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen.

Läs mer och delta i det Trasiga lotteriet: https://mind.se/trasiga-lotteriet

 

 


Om MIND

Mind vill bidra till ett medmänskligare samhälle genom att lyfta vikten av samtal och att bry sig om varandra. Vi vill främja psykiskt välbefinnande genom att vara en röst för de med psykisk ohälsa och minska skam och stigma genom att sprida kunskap. Mind vill medverka till att psykisk hälsa ses som ett viktigt område som kräver både åtgärder och resurser. Minds volontärer tar emot över 80 000 samtal årligen från människor i våra stödlinjer; Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen.


Kontaktpersoner

Tove Lundgren
Tove Lundgren