2015-01-23 10:04Pressmeddelande

Krav från Mind: Utred överdödligheten bland psykiskt sjuka

Överdödligheten bland personer med kronisk psykisk sjukdom är inte acceptabel, skriver Mind i en debattartikel i Dagens Samhälle

Bland män med psykisk sjukdom är medellivslängden 20 år kortare och bland kvinnor 15 år kortare. Det innebär att männens livslängd ligger på samma nivå som för män på Haiti och kvinnors på en nivå som i Nepal.

Regeringen bör göra följande:

Tillsätta en utredning för att klargöra varför överdödligheten vid psykisk sjukdom är högre i Sverige än i andra OECD-länder. Fokus bör ligga vid att klargöra de psykiskt sjukas livssituation med avseende på aktivitet, boende, psykiatrisk vård och somatisk vård. Utgångspunkten bör vara de faktiska insatser den enskilda individen tar del av snarare än vilket utbud av tjänster kommuner och landsting finansierar.

Ge Socialstyrelsen i uppdrag att årligen redovisa den totala överdödligheten vid kronisk psykisk sjukdom. De uppgifter som i dag redovisas gäller främst sjukvårdsrelaterade åtgärder.


Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin