2016-06-14 15:00Pressmeddelande

​Facebook samarbetar med Mind vid inlägg om självmordstankar

null

Facebook lanserar idag en ny funktion, i samarbete med Mind, som innebär mer stöd till den som uttrycker självmordstankar på Facebook.

Kontakt med en närstående kan ha stor betydelse för dem som mår dåligt. Samtidigt är det inte alltid lätt att veta hur man ska gå tillväga för att nå en vän som mår dåligt. Den funktion som lanseras idag syftar till att erbjuda stöd både till den person som mår dåligt och till vänner och familj som vill hjälpa till.

Funktionen kommer att innehålla uppmaningar om att ringa 112 om någon är i akut fara, liksom en rad andra råd om hur du som närstående kan stötta en vän som mår dåligt. Den som kan tänkas behöva hjälp får också stöd, som till exempel kontaktuppgifter till Mind Självmordslinjen, och råd om hur de kan hantera den akuta situationen.

-Vi vill göra vårt för att bidra i de här oerhört svåra situationerna. I och med vårt samarbete med Mind ges dem som står personen i fråga närmast - vänner och familj – en möjlighet att agera och ge stöd vid psykisk ohälsa. Det här är ett viktigt steg i Facebooks trygghetsarbete, säger Christine Grahn, Nordisk Public Policy-chef på Facebook.

- Psykisk ohälsa finns överallt. Vi behöver befinna oss där människor är för att kunna ge medmänskligt stöd vid självskadebeteenden och självmordstankar. Genom att samarbeta med Facebook kan vi uppmärksamma fler om att det finns hjälp att få innan det är för sent, säger Carl von Essen, generalsekreterare Mind. 

Kontakt

Facebook Facebook@spotlightpr.se

Mind, Helena Mehra, 070-766 89 97, helena.mehra@mind.se


Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin