2013-12-13 11:19Pressmeddelande

Ett samtal till Föräldratelefonen kan rädda julen

null

Hur ska man göra för att vila från laddade känslor från sin före detta partner, barnens andra förälder, under julen? Det kan ett samtal till Föräldratelefonen handla om.

Julen är en extra laddad tid, med stora förväntningar om en familjehögtid. Samtidigt brottas många skilda familjer med frågor om vem barnen ska fira jul hos och hur man ska undvika att dra in barnen i den egna julångesten.

- Många som ringer till Föräldratelefonen vittnar om att man är medveten om sin egen oro men inte riktigt vet hur man ska göra för att inte föra över den till barnen, säger AnnMari Orrenius, psykolog och psykoterapeut, som var med och startade Föräldratelefonen och arbetar som svarare idag.

- Jag har haft samtal med föräldrar som ringer och berättar: ”Jag har en klump i halsen - och nu säger min dotter att hon också har det, vad ska jag göra?”, berättar AnnMari Orrenius.

Det handlar om att få eget reflektionsutrymme först, sedan kan man lättare hjälpa barnen.

Man kan känna sig arg, ledsen eller besviken och om man kan prata med någon om sina känslor och tankar så avlastar man barnen.

- Det är bättre att ringa hit och först prata av sig sin ångest, och sedan prata med sin fd partnern och barnen, säger AnnMari Orrenius, psykolog och psykoterapeut.

Ett råd är också att vara konkret: prata om hur barnen fördelar sin tid under julen eller om man har flera barn och barnen tycker olika, bestämma hur man vill göra då.

Statistik från Föräldratelefonen visar att under förra året ökade andelen samtal om barn boende växelvis eller hos en förälder, oftast hos mamman. Antalet fäder som ringde om sina barn ökade också under 2012.


Bakgrund

Föräldratelefonen drivs av Mind (tidigare Föreningen Psykisk Hälsa) sedan 1996 och har bland annat fått Anna Lindhs Minnesfonds utmärkelse.

Föräldratelefonens erfarna psykologer och socionomer svarar vardagar kl. 10-16 och numret är 020-85 20 00. Samtalet kostar bara en markering.

Minds tidskift Psykisk Hälsa kommer ut fyra gånger om året och tar också upp frågor om föräldraskap och barns och ungdomars psykiska hälsa. Tidskriften finns till exempel på barnavårdscentraler och vårdmottagningar och i Pressbyrån. Den kan även beställas från https://mind.se/publikationer/var-tidning/Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin