2022-02-22 07:00Pressmeddelande

Ett rikare språk kan motverka psykisk ohälsa enligt forskare

Virtuell influencer hjälper unga att prata om att vara nere

I våras gjorde den virtuella influencern Nere entré på sociala medier för att på ett lättsamt sätt prata om psykisk hälsa med unga. Nere är skapad av den ideella organisationen Mind tillsammans med Studieförbundet Bilda, och har som kommunikationskanal visat sig vara mycket effektiv för att nå yngre målgrupper. Det visar bland annat ett färskt annonseringsexperiment som Mind genomförde tillsammans med Meta (fd. Facebook). Experimentet visar att en annons med Nere genererar närmare fem gånger mer engagemang jämfört med en annons utan Nere från samma avsändare. Enligt kommunikationsforskaren Michael Westerlund kan man ha knäckt en kod för hur man kan nå fram till unga som lider av psykisk ohälsa eller bara känner sig nere.

– Det är det svåra som är svårt att prata om och man behöver ett språk som inte är tyngt av diagnostiserade termer. Hitta i stället ett språk som fungerar för ungdomar och få in det i ett vardagligt sammanhang. Det handlar om att transkribera ett språk och översätta något till människors verklighet. Det behöver inte vara ett helt nytt språk. I det här fallet handlar det om att identifiera en vokabulär man kan tänka sig är användbart för den yngre målgruppen. Det är när man identifierat detta språk som man kan börja kommunicera det för att sedan hitta lösningar. Nere är ett exempel på ett sådant språk, säger Michael Westerlund, Universitetslektor, enheten för journalistik, medier och kommunikation på Stockholms universitet.

 

Virtuell influencer för att möta unga på deras villkor
Under sensommaren gjorde den virtuella influencern Nere entré på Instagram. Nere är framtagen av Mind tillsammans med ungdomar och olika typer av ämnesexperter och är ett nytt sätt att förmå unga att prata om hur det är att känna sig nere.

– Vi försöker ständigt hitta nya sätt att prata om psykisk hälsa och öka kunskapen om hur man kan förstå och hantera livets jobbiga känslor. Framför allt vill vi hjälpa unga att nyansera de begrepp som idag florerar kring psykisk ohälsa samt innebörden av dem. Vanlig livssmärta blandas ihop med tyngre problematik och ämnet i sig är stigmatiserat och tabubelagt. Det får en rad olika konsekvenser, men framför allt lider många i onödan. Att ha rätt kunskap är ett viktigt och nödvändigt första steg, säger Selene Cortes, sakkunnig och projektledare för ungas psykiska hälsa
på Mind.

Experiment på Facebook bevisade tesen om kommunikation på ungas villkor
I ett färskt annonseringsexperiment har två typer av annonser på Facebook jämförts. Båda två med Mind som avsändare. En annons med den virtuella influencer Nere och en utan. Resultatet visade att närmare fem gånger fler uppgav att de mindes annonsen med Nere jämfört med den som inte inkluderade Nere. Universitetslektorn Michael Westerlund ser Nere som en bra väg att gå för att kommunicera kring psykisk ohälsa och göra det tabulagda ämnet mer hanterbart för unga att prata om. Samarbetet mellan Mind och Meta har fallit så pass väl ut i Sverige att Meta ska ta vidare initiativet internationellt.

– Till skillnad från annan information kring psykisk ohälsa, blir Nere en tydlig symbol som väcker någon typ av identifikation hos den yngre målgruppen. Det blir något annat som är tydligare och lättare att identifiera sig med. Nere skulle kunna vara en kompis eller en själv, säger Michael Westerlund.

 

 

Tvåvägskommunikation 
Kampanjer för att skapa identifikation har man sett fungera relativt bra sen tidigare. Genom Nere har Mind velat skapa en igenkänningsfaktor och någon man kan relatera till. Även fast Nere är digital kan hen ändå upplevas taktil. Dessutom är det viktigt att hitta en kommunikationsprocess som stimulerar en diskussion som människor är med och sprider vidare, enligt Universitetslektorn Michael Westerlund.


– Människor är sociala av naturen och har en vilja att identifiera sig med en grupp. Att kunna relatera Nere som en vän kan väcka funderingar och viktiga diskussioner som förhoppningsvis kan leda till samtal kompisar emellan. Nere-projektet är speciellt dels för att det är ett nytt grepp, dels då man hittat en modell som faktiskt verkar fungera. Nu är det viktigt att upprätthålla modellen och få det etablerat över tid och hitta nya vägar att utveckla och förnya, säger Michael Westerlund.

För mer information, vänligen kontakta:
Selene Cortes, sakkunnig och projektledare ungas psykiska hälsa Mind
Telefon: +46 704 40 16 13
 selene.cortes@mind.se

Celia Cox, nationell projektledare psykisk ohälsa Studieförbundet Bilda 
08-727 18 28 
celia.cox@bilda.nu

Läs mer här:
www.varanere.se/initiativet
www.mind.se
www.bilda.nu

 

 

 

 


Om MIND

Genom medmänskliga samtal, kunskapsspridning och påverkansarbete vill vi minska stigma och skam kring psykisk ohälsa och öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande för alla. Vi arbetar för ett samhälle som främjar psykiskt välbefinnande. Ett samhälle där människor med psykiska besvär och psykiatriska diagnoser blir respekterade, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv. Vi bedriver stödlinjerna Självmordslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen och Mind Forum.