2015-03-16 13:37Pressmeddelande

Dödshjälp och de finska krigsbarnen i nya numret av Psykisk Hälsa

null

Nya numret av tidningen Psykisk Hälsa är ett temanummer om flyktingskap och psykisk hälsa. Bland annat presenterar vi en aktuell studie av hur det gick för de 70.000 finska krigsbarnen som var i Sverige under andra världskriget. Det är den största evakueringen av barn i historien.

Dessutom granskar vi utvecklingen i de länder som tillåter dödshjälp och assisterat självmord, och vi frågar oss t ex om det går att förena en suicidpreventiv folkhälsopolitik samtidigt som man tillåter assisterat självmord.

Följande personer medverkar i numret:

Maneka Ghosh: Dödshjälp vs. självmordsprevention

Ivanka Savic: Kronisk arbetsrelaterad stress och hjärnförändringar

Tema: Flyktingskap och psykisk hälsa:

Nina Santavirtta: Barnet i stormens öga

Cecilia Modig: Den goda viljan

Frida Johansson Metso: När tortyren kommer till Sverige

Maria Sundvall: Flyktingskap och självmord

Mario Morrone Lamanna: Mordförsök på tilliten

Karin Johansson Blight: Jämlik hälsa som en mänsklig rättighet

För mer information inkl exemplar av tidningen kontakta info@mind.se, Carl von Essen, 0730-595900.


Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin