2016-06-01 14:42Pressmeddelande

Åland kopplar upp sig till Mind Självmordslinjen för att förebygga självmord

null

Från och med juli kan ålänningar med självmordstankar ringa Mind Självmordslinjen. Ålands Landskapsregeringen har förhandlat fram ett avtal med Mind så att ålänningar kan ringa stödlinjen dygnet runt till lokalsamtalsavgift.

På Åland förekommer självmord statistiskt sett 16/100 000 invånare, vilket är samma nivå, som i övriga nordiska länderna undantaget Finland, där förekomsten har varit 25/100 000.

Antalet rapporterade självmord i Finland har dock nyligen blivit avsevärt färre. Ett medel för att förebygga självmord har varit en självmordsjour till vilken personer med självmordstankar kan ringa. Denna finländska telefonjour upprätthålls idag av Föreningen för mental hälsa i Finland och har sedan dess betjänat endast på finska.

Åland Landskapsregering har nu förhandlat om att göra ett avtal med Mind om att man från Åland kan ringa till Självmordslinjen i Sverige. Från och med den 1 juli 2016 blir det möjligt att ringa jouren på telefon +358 18 25540 dygnet runt till lokalsamtalsavgift.

Åländska medborgare får nu samma möjligheter som som i Finland att få konfidentiellt stöd och hjälp vid psykisk ohälsa och självmordstankar. Den årliga kostnaden för upprätthållande av jouren är 1350 euro per år, vilket landskapsregeringen bedömer att är skäligt och ger stor nytta för samhället, kommenterar social- och hälsominister Wille Valve i ett pressmeddelande.

Depression är en allmän folksjukdom, som kan ha dödsbringande följder. Nu har vi första hjälpen så nära som den närmaste telefonen, även här på Åland, kommenterar landskapsläkare Olli-Pekka Lehtonen. 

Läs pressmeddelandet från Ålands Landskapsregering här!
Lyssna på radioinslag här!


Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin