2016-10-13 05:30Pressmeddelande

22 000 samtal till Mind Självmordslinjen första året

null

Minds stödlinje Självmordslinjen har tagit emot 22 300 samtal det senaste året, men antalet påringningar är ungefär 10 gånger fler. Det framgår av en ny rapport över Självmordslinjens första verksamhetsår. 

Mind Självmordslinjen är Sveriges enda suicidpreventiva stödlinje som är öppen dygnet runt. Den startades oktober 2015 och bemannas av 300 volontärer som arbetar i 4-timmarsskift två gånger per månad. Alla volontärer har fått utbildning i suicidprevention och bemötande av personer i kris.

De vanligaste samtalsämnen är självmord/självmordstankar (23 %), psykisk ohälsa (23 %), ensamhet (13 %) och relationsproblem med partner (8 %). Andra orsaker till att man kontaktar Självmordslinjen är bland annat sorg och sexuella övergrepp.

Ungefär 3/4 av samtalen (16.500) till Självmordslinjen sker via chatt och mail, och ungefär 1/4 (5800 samtal) sker via telefon. Rapporten visar att yngre och kvinnor föredrar kontakt via chatt, medan äldre och män föredrar kontakt via telefon.

- Vittnesmålen från de som ringer oss visar på kraften i det medmänskliga samtalet. Ofta har vi lyckats vända till synes hopplösa konversationer till något meningsfullt, och sedan fått feedback som visar att samtalet har varit livräddande, säger Johanna Nordin, verksamhetsansvarig för Självmordslinjen.

Rapporten har också en genomgång av de större stödlinjerna i Sverige. Den visar att Självmordslinjen på ett år har etablerat sig som den tredje största stödlinjen i Sverige, efter Jourhavande Präst och Kyrkans jourtjänst. De fem största stödlinjerna i Sverige tog det senaste året emot ca 160 000 samtal. Översikten visar att Sverige ligger långt efter andra länder som Norge och Storbritannien vad gäller denna viktiga form av medmänskligt stöd. Den största aktören i Norge, Kirkens SOS, tog emot 192 000 samtal förra året, vilket alltså är mer än det sammanlagda antalet för de fem största svenska linjerna. Om man beaktar att norska befolkningen är hälften så stor som den svenska blir jämförelsen än mer anmärkningsvärd.

Brittiska organisationen Samaritans tog emot 5 miljoner stödsamtal 2015. Visserligen är den brittiska befolkningen 6 gånger större än den svenska, men även med hänsyn till detta tog Samaritans emot betydligt fler samtal per invånare, jämfört med de fem största svenska linjerna. Det är tänkvärt att både Norge och Storbritannien har klart lägre självmordstal än Sverige. Antalet självmord per 100.000 invånare i Sverige är 11,1, medan siffran för Norge är 9,1 och Storbritannien är 6,2.

De svenska stödlinjerna är nästan helt finansierade med privata medel från kyrkan, stiftelser, privatpersoner och företag. De är bara en av de mindre linjerna, Nationella Hjälplinjen, som är finansierad med offentliga medel (av landstingen).

Flera studier pekar på att stödlinjer som Självmordslinjen kan ha en självmordsförebyggande effekt. Världshälsoorganisationen (WHO) har rekommenderat att alla länder bör ha dygnet-runt-öppna linjer för medmänskligt stöd, som en central del i sin nationella suicidpreventiva strategi, som ett viktigt komplement till den offentligfinansierade vården och omsorgen.

- Mind har för avsikt att tredubbla sin kapacitet i Självmordslinjen för att bättre svara mot behovet, men för detta krävs finansiering, säger Minds generalsekreterare Carl von Essen. Vår erfarenhet visar att det finns gott om volontärer som vill ställa upp. Men det krävs också finansiering. Det är rimligt att staten är med och betalar, särskilt när den offentliga vården ofta hänvisar sina patienter till oss.

Till redaktioner: Rapporten och en infographic och bilder kan laddas ner på Minds Pressrum. 

För mer information kontakta verksamhetsansvarig Johanna Nordin, 076-0000 892, johanna.nordin@mind.se eller generalsekreterare Carl von Essen, 0730-595900, carl.von.essen@mind.se


Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin