2013-01-28 12:09Pressmeddelande

1000 psykiska livräddare ska utbildas i Stockholm

null

Utbildningen ”Första Hjälpen till Psykisk Hälsa”, Mental Health First Aid, riktar sig till skolpersonal, fritidspedagoger, skolsköterskor, idrottsledare m fl som arbetar med unga i åldern 12-18 år.

- Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga i åldern 15-24 år. Det är viktigt att vår beredskap för att stödja unga i kris blir bättre, säger Carl von Essen, generalsekreterare vid Föreningen Psykisk Hälsa

Föreningen Psykisk Hälsa startade i höstas den suicidpreventiva webbplatsen Självmordsupplysningen.se och ska nu utbilda 1000 ”Första hjälpare” i Stockholms län.
Tvådagarskursen är kostnadsfri och genomförs under perioden april 2013 – februari 2014.

MHFA utvecklades i Australien 1999 och har hunnit testas och utvärderas i 15 länder. Nu ska programmet testas för ungdomar för första gången i Stockholms län. Målet med programmet är att rädda liv genom att öka personalens kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. Psykisk ohälsa och självmord ett allvarligt folkhälsoproblem och självmord är den i särklass vanligaste dödsorsaken bland unga.

Programmet Första Hjälpen till Psykisk Hälsa lär ut:

  • hur man känner igen de olika symtom som karaktäriserar olika former av psykisk sjukdom och psykiska kriser,

  • hur man bäst tar kontakt med personen och inleder den första hjälpen,

  • hur man kan hjälpa personen att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär.

Kursen lärs ut av certifierade instruktörer som har utbildats av Karolinska Institutets enhet NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

För mer information kontakta:
Carl von Essen, generalsekreterare Föreningen Psykisk Hälsa, mobil: 0730 - 59 59 00
Merja Metell Suomalainen, kommunikatör Föreningen Psykisk Hälsa, mobil: 070 - 684 85 50





Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin