2015-12-08 09:30Nyheter

Mind får fortsatt stöd från Kronprinsessparets Stiftelse för Självmordslinjen

null

Mind tilldelas fortsatt anslag från Kronprinsessparets Stiftelse för Självmordslinjen. Kronprinsessparets Stiftelse delar årligen ut anslag till projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

"Det finns många eldsjälar och goda initiativ som aktivt arbetar med att främja god hälsa och gemenskap bland barn och unga. Kronprinsessparets Stiftelse vill belysa deras viktiga insats och vara ett stöd i att förverkliga deras visioner", säger Elin Annwall, verksamhetschef för Kronprinsessparets Stiftelse. Se pressmeddelande från Kungahuset här.

Kronprinsessparets Stiftelse vill genom projektanslagen att barn och unga oavsett förutsättningar ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Mind och ytterligare tio utvalda projekt för barn och unga i Sverige får anslag.

(Foto Anna-Lena Ahlström, Kungahuset.se)

Självmordslinjen är den enda suicidpreventiva stödlinjen i Sverige, som har öppet dygnet runt. Till Självmordslinjen kan människor som mår psykiskt dåligt och har tankar på självmord, ringa, chatta eller mejla anonymt till Minds volontärer dygnet runt, alla dagar. Det är engagerade personer som är utbildade i hur man möter frågor om självmord och självmordsnära personer.
Tel 90101. Chatt mind.se


Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin