2024-01-31 11:32Pressmeddelande

Tre toppkandidater nominerade till Träflugan 2023

Träfluga

Precis som tidigare år har det kommit in många spännande och värdiga nomineringar även till årets Träfluga 2023. Priset delas ut av Martinsons till en person, arbetsgrupp eller ett initiativ som har bidragit till att utveckla hållbart byggande i trä under året.

I hård konkurrens har juryn valt ut tre finalister: Peter Skogh (Tekniska museet), Andreas Holmgren (LFM30) och Atrium Ljungberg (Stockholm Wood City).
Vinnaren koras inom kort.

Motiveringarna för de nominerade lyder:

Peter Skogh (Tekniska museet)
”Som museidirektör har Peter Skogh varit en visionär ledare i förverkligandet av Tekniska museets nya vetenskapsteater Wisdome Stockholm. Byggnadens böjliga kupoltak för omslutande upplevelser i 3D fungerar som en manifestation av teknisk skicklighet och kreativitet. Peter Skogh har varit drivande i arbetet med att skapa en publik plats som både inspirerar till hållbart byggande i trä och bevisar för framtida generationer att även till synes omöjliga utmaningar går att lösa.”

Andreas Holmgren (LFM30)
”Andreas Holmgren är den brobyggande och visionäre katalysatorn bakom LFM30, klimatinitiativet med målet att bygg- och anläggningssektorn i Malmö ska ha ett netto noll CO2-utsläpp 2030. Redan har över 200 aktörer anslutit till LFM30 och samtliga ska halvera sin klimatpåverkan till 2025. Med inställningen att göra hållbarhet till en naturlig del av affären fungerar LFM30 som en inspirationskälla för hela branschen och det var Andreas Holmgrens initiativkraft som tände gnistan.”

Atrium Ljungberg (Stockholm Wood City)
”Stockholm Wood City är världens största urbana stadsbyggnadsprojekt i trä, med 7 000 nya arbetsplatser och 2 000 bostäder. Bakom initiativet står fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, som med en kombination av mod, kompetens och innovationskraft inleder en ny era inom nytänkande arkitektur och framtidssäker stadsutveckling. Genom Stockholm Wood City skapar de en trästad som förväntas bli en ny internationell förebild inom smart, hållbart och attraktivt byggande i trä.”

Priset består av en Träfluga samt en donation på 10 000 kronor i vinnarens namn till anhörighuset Hjältarnas Hus i Umeå, ett tillfälligt boende för familjer med barn som drabbats av svår sjukdom och som behöver behandling på Norrlands Universitetssjukhus.

Läs mer om Hjältarnas Hus på hjaltarnashus.se

Tidigare vinnare av priset:

2022: ByggDialog AB, partneringentreprenör
2021: Per Karnehed, fuktexpert, Karnehed Design och Construction
2019: Gerth Wingårdh, arkitekt och ägare, Wingårdhs arkitekter
2018: Elin Olofsson, jägmästare och verksamhetsutvecklare, SCA
2017: Gustav Ahlford, ägare och fastighetsutvecklare, Walloxstrand 

* 2020 delades ingen Träfluga ut på grund av corona-pandemin.

Läs mer om priset här: https://martinsons.se/om-martinsons/arets-trafluga/

 


Om Martinsons

Martinsons utvecklar och levererar stomsystem i limträ och KL-trä för allti-från industribyggnader, affärslokaler och sporthallar, till höga flerbostadshus och kontor. Bolaget ingår i Holmenkoncernen, som en del av en trygg värdekedja med full kontroll över hela projektprocessen – från skogsråvara till färdig byggnad - där Martinsons fokus ligger på konsultation, projektering, projektledning och montage. Bolagets specialiserade team inom management och projektstyrning fungerar som en drivande kraft i samarbeten med andra experter inom hållbart träbyggande, med målet att skapa värden i alla led. Kontoren är placerade i Umeå, Bygdsiljum och Skellefteå, med totalt cirka 60 medarbetare och en omsättning på närmare 400 mkr.


Kontaktpersoner

Marcus Bolander
Brand Manager
Marcus Bolander