Martinsons


– en naturlig del av framtiden

Kontakt

Ida Martinson
Presskontakt
Ida Martinson
Lars Martinson
Koncernchef
Lars Martinson
Jesper Åkerlund
Vd Byggsystem
Jesper Åkerlund
Kenneth Wallin
Vd Martinsons Trä
Kenneth Wallin
Olov Martinson
Produktionschef
Olov Martinson
Daniel Wilded
Produktchef
Daniel Wilded
Stig Axelsson
Försäljningschef
Stig Axelsson
Anders Ringsell
Skogschef
Anders Ringsell
Johan Thysell
HR-chef
Johan Thysell
Peter Holmström
Råvaruchef
Peter Holmström

Martinsons – en naturlig del av framtiden

Martinsons klimatfokuserade utvecklingsarbete har gett träkoncernen en central roll i byggandet av framtidens hållbara samhälle. Förutom omfattande produktion av sågade trävaror och byggprodukter är Martinsons en av Sveriges ledande producenter av limträ och störst i Norden inom KL-trä. Genom att ta tillvara produkternas unika byggegenskaper har Martinsons utvecklat byggsystem för hallar, broar och flerbostadshus som hela tiden flyttar gränserna inom modernt träbyggande. Koncernen har idag cirka 475 anställda och en årsomsättning på 1,9 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten. www.martinsons.se