2018-10-23 07:30Pressmeddelande

Skyhög hållbarhetsprestanda när Skellefteå Kraft bygger nytt i samarbete med Martinsons

Påbyggnad Skellefteå KraftSkellefteå Krafts påbyggnad med stomme i limträ och KL-trä från Martinsons.

Skellefteå Kraft bygger just nu två nya våningar på en av sina kontorsbyggnader i centrala Skellefteå. De ska rymma arbetsytor på totalt 1 500 kvadratmeter och är ett led i företagets framtidssatsning där en helt förnybar el- och värmeproduktion är en viktig del. Träkoncernen Martinsons levererar och monterar stommen i limträ och KL-trä. De höga hållbarhetsambitionerna hos båda företagen har bidragit till ett klimateffektivt byggprojekt.

– Vi har sedan flera år tillbaka enbart använt vattenkraft från Skellefteå Kraft till elförsörjningen av våra anläggningar. Råvaran till alla byggdelar kommer från västerbottniska skogar och har förädlats en timmes restid från byggplatsen. Dessutom binder våra byggdelar i trä stora mängder koldioxid, säger Lars Martinson, koncernchef på Martinsons.

Kraftbolaget Skellefteå Krafts huvudkontor utgörs av två sammanlänkande kontorsbyggnader i centrala Skellefteå. På senare år har företagets behov av utrymme ökat men med anledning av den centrala placeringen i ett trångt kvarter har man istället för en ny byggnad valt att göra en påbyggnad i KL-trä och limträ på det äldre av de två kontorshusen. Martinsons har stått för leveransen och montaget av stommen och bjälklag.

– Både vi och Martinsons förädlar regionala tillgångar för en hållbar utveckling. Projektet har varit mycket smidigt och det är positivt att vi kunnat ta vara på råvaror och kunskaper från regionen, säger Hans Kreisel, koncernchef vid Skellefteå Kraft.

Martinsons inledde sina leveranser av limträ och KL-trä i somras och monterade stommen under september månad. Påbyggnaden omfattar förutom två våningar även ett fläktrum högst upp och ska stå tätt med tak och fasadmaterial i slutet av oktober.

– Detta är ytterligare ett exempel på fördelarna med påbyggnader i limträ och KL-trä. Man slipper dyra och tidskrävande stomförstärkningar och kan på relativt kort tid få en tät byggnad. Att förtäta städer genom påbyggnader är en växande trend, säger Lars Martinson.

Miljövarudeklarationer som tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och godkänts av EPD Norge visar att en kubikmeter av Martinsons KL-trä, inräknat råvaruutvinning och transporter, binder hela 658 kg koldioxid netto och att en kubikmeter limträ binder 679 kg CO2 netto.

Mer information
Lars Martinson, koncernchef
Martinsons
Tel: 0914 207 12
lars.martinson@martinsons.se

 

 


Om Martinsons

Martinsons klimatfokuserade utvecklingsarbete har gett träkoncernen en central roll i byggandet av framtidens hållbara samhälle. Förutom omfattande produktion av sågade trävaror och byggprodukter är Martinsons en av Sveriges ledande producenter av limträ och störst i Norden inom KL-trä. Genom att ta tillvara produkternas unika byggegenskaper har Martinsons utvecklat byggsystem för hallar, broar och flerbostadshus som hela tiden flyttar gränserna inom modernt träbyggande. Koncernen har idag cirka 440 anställda och en årsomsättning på 1,7 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten. www.martinsons.se