2024-01-29 07:00Pressmeddelande

Nya rekordsiffror: Andelen trästommar fortsätter att öka

Falkträskets förskolaFalkträskets förskola

Träbyggandet tar hela tiden nya marknadsandelar från stål och betong. Statistik från Prognoscentret visar att andelen byggnader i Sverige som byggdes med trästommar ökade från 12 till 21 procent från 2018 till 2022.
– Marknadens starka efterfrågan på nybyggnation med låg klimatpåverkan och högt hållbarhetsfokus leder till en ökad andel byggnader med trästomme i stället för stål och/eller betong. Trenden visar tydligt på en ökad andel trä inom i stort sett samtliga segment, säger Martinsons Brand Manager Marcus Bolander.

En av förklaringarna till trenden kan kopplas till att allt fler kommuner har träbyggnads- och hållbarhetsstrategier, vilket gör att många väljer en trästomme när de ska uppföra offentliga byggnader. Men även många kommersiella aktörer tar idag aktiva beslut om investeringar i byggnader med trästommar tydligt framdrivet av ett ökat hållbarhetsfokus och krav på minskad klimatbelastning.
– Till viss del handlar det säkert om att det finns en starkare ambition av att ha en hållbar och attraktiv profil på sina bygganden. Men det finns även ekonomiska incitament kopplade till hållbart byggande, till exempel i form av grön finansiering.  Många ser dessutom möjligheten till en fördelaktig totalekonomi tack vare effektiva byggprocesser, snabbare uthyrning och bra beläggningsgrad, berättar Marcus Bolander.

”Trä har klarat att möta den ökande efterfrågan”

Om man tittar på de olika segmenten byggdes hela 34 procent av skolor och sporthallar i trä (ökning med 89 procent jämfört med 2018), medan siffrorna för industri och lager ligger på 22 procent (+69 %) och kontor, affärer och hotell på 21 procent  (+75 %). Vad gäller bostadsmarknaden har det totala byggandet gått ned den senaste tiden på grund av sjunkande efterfrågan, men andelen nybyggda flerbostadshus har ökat från 9 till 17 procent under de senaste fyra åren. På Prognoscentret som har tagit fram statistiken menar man att det finns flera orsaker till att trä tar marknadsandelar inom samtliga segment:
– En orsak kan vara att trä på ett bra sätt klarat att möta den starka ökningen i efterfrågan som skedde fram till 2021–2022 i nybyggnationsmarknaden, då kapaciteten att bygga var en begränsande faktor. Inom offentligt byggande har även andelen temporära byggnader ökat (vilka ofta byggs av trä) samtidigt som ett ökat klimatfokus hos offentliga beslutsfattare sannolikt ökat intresset för byggande i trä generellt, säger Prognoscentrets marknadsanalytiker Thomas Ekvall.


Om Martinsons

Martinsons utvecklar och levererar stomsystem i limträ och KL-trä för allti-från industribyggnader, affärslokaler och sporthallar, till höga flerbostadshus och kontor. Bolaget ingår i Holmenkoncernen, som en del av en trygg värdekedja med full kontroll över hela projektprocessen – från skogsråvara till färdig byggnad - där Martinsons fokus ligger på konsultation, projektering, projektledning och montage. Bolagets specialiserade team inom management och projektstyrning fungerar som en drivande kraft i samarbeten med andra experter inom hållbart träbyggande, med målet att skapa värden i alla led. Kontoren är placerade i Umeå, Bygdsiljum och Skellefteå, med totalt cirka 60 medarbetare och en omsättning på närmare 400 mkr.


Kontaktpersoner

Marcus Bolander
Brand Manager
Marcus Bolander