2023-09-14 08:00Pressmeddelande

Martinsons stärker organisationen inför Norgesatsning

Några av Martinsons nyanställda 2023. 
Övre raden, från vänster
1. Johannes Lidström
2. Emma Dahlgren
3. Joakim Gustafsson
 
Nedre raden, från vänster    
4. Nils Gustavsson
5. Mikael Lindberg
6. Andreas GranstedtNågra av Martinsons nyanställda 2023. Övre raden, från vänster 1. Johannes Lidström 2. Emma Dahlgren 3. Joakim Gustafsson Nedre raden, från vänster 4. Nils Gustavsson 5. Mikael Lindberg 6. Andreas Granstedt

Martinsons rekryterar för att möta en ökad efterfrågan av stomsystem i trä för stora byggprojekt både i Sverige och Norge. Hittills i år har tio tjänstepersoner anställts till kontoren i Skellefteå och Umeå.
– Det känns riktigt bra och ligger helt i linje med vår strategi. Vi behöver en snabbfotad och mindre sårbar organisation, inte minst nu när vi ska in på den norska marknaden, säger Martinsons vd Joakim Gustafsson.

Trots rapporter om en inbromsad byggmarknad går Martinsons mot strömmen och fortsätter att rekrytera. Det handlar om tio strategiska nyanställningar som kommer att bidra till Martinsons fortsatta expansionsplaner och det berör avdelningar som sälj, kalkyl, konstruktion och projektledning. Martinsons har ett framgångsrikt första halvår bakom sig och ser nu framåt med en stor orderstock som sträcker sig över ett år framåt i tid.
– Jag tycker att vi har en riktigt bra marknadsposition med vårt breda erbjudande med många spännande projekt där vi märker hur trä som material tar andelar från stål och betong. Det här betyder att vi behöver fortsätta enligt vår offensiva strategi och fylla på med fler individer och kompetens. Eftersom vi tror på en fortsatt rejäl tillväxt kommande år behövs en organisation som står redo – inte minst nu när satsningen på Norge tar fart, säger Joakim.

Martinsons har alltså tagit ett strategiskt beslut att långsiktigt satsa på Norge som marknad och bygga upp en högre närvaro i grannlandet under 2024.
– Martinsons Byggsystem har en riktigt stark plattform att stå på och den norska marknaden har hunnit längre än i Sverige när det kommer till träbyggande. Där är det mer av en självklarhet att bygga så hållbart som möjligt och vi har ett helhetserbjudande som ligger helt rätt i tiden. Vi är de enda på marknaden med hela värdekedjan i koncernen och är därmed en stabil och trygg partner i dessa osäkra tider. Detta vet vi är väldigt uppskattat bland våra kunder – man vill köpa så paketerat som möjligt och samtidigt veta att leveranserna kommer enligt avtal, säger Joakim.

En central del i helhetserbjudandet är Martinsons entreprenaderbjudande som har växt med bland annat ett helt nytt montageteam under det gångna året.
– Här har marknaden verkligen tagit till sig vårt koncept med specialiserade team som slutför projekten på ett effektivt och riktigt sätt. Det är otroligt glädjande, säger Joakim.

FAKTA/Årets nyanställningar
Mikael Lindberg (försäljningschef)
Emma Dahlgren (försäljningsassistent)
Alma Sandqvist (konstruktion)
Axel Modig (konstruktion)
Andreas Granstedt (säljare)
Joel Vikberg (projektledare)
Johannes Lidström (konstruktion)
Ida Gripenrot (projektledare)
Nils Gustavsson (kalkyl)
Anders Götvall (kalkyl)


Om Martinsons

Martinsons utvecklar och levererar stomsystem i limträ och KL-trä för allti-från industribyggnader, affärslokaler och sporthallar, till höga flerbostadshus och kontor. Bolaget ingår i Holmenkoncernen, som en del av en trygg värdekedja med full kontroll över hela projektprocessen – från skogsråvara till färdig byggnad - där Martinsons fokus ligger på konsultation, projektering, projektledning och montage. Bolagets specialiserade team inom management och projektstyrning fungerar som en drivande kraft i samarbeten med andra experter inom hållbart träbyggande, med målet att skapa värden i alla led. Kontoren är placerade i Umeå, Bygdsiljum och Skellefteå, med totalt cirka 60 medarbetare och en omsättning på närmare 400 mkr.


Kontaktpersoner

Joakim Gustafsson
Vd
Joakim Gustafsson
Mikael Lindberg
Försäljningschef
Mikael Lindberg